Флуорът и зъбките

220
Флуорът и зъбките

Помагат или вредят флуорните минерални води?

Флуорът не е жизнено важен елемент за човешкия организъм. Приеман в малки количества по време на изграждането на зъбите обаче той осигурява образуване на емайл с по-големи, по-правилно изградени кристали, които са много устойчиви на киселините, образувани в зъбната плака около зъба – основна причина за развитие на зъбен кариес.

Ето защо приемането на оптимални дози флуор по време на зъбното изграждане е един от най-сигурните методи за осигуряване на здравето на детските зъби.

Ако обаче се прима флуор в по-големи от оптималните профилактични дози за възрастта концентрации, се проявява неговият токсичен ефект, който довежда до развитие на заболяването флуороза, засягащо зъбите и костите. Зъбите растат с некачествен, увреден емайл.Флуорната профилактика при децата може да се провежда с минерални води, съдържащи флуор. Това е добра форма за изграждане на устойчиви зъби, тъй като в минералните води, съдържащи флуор обикновено има и други минерали, които подсилват и подобряват ефекта на флуора.

За да се постигне нужното профилактично действие обаче, трябва да се изчисли количеството вода, която трябва да се приема съобразно възрастта на детето, количеството на флуор в минералната вода и количеството флуор, което се получава от допълнителните източници.

Допълнителни източници на флуор са зъбните пасти с флуор, разтворите за плакнене, таблетки или капки с флуор, консумация на флуоризирана сол, флуоризирано мляко и други.

Ако не се съобразим с всички тези източници, много вероятно е да се развие флуороза и вместо профилактичен ефект да се получи увреждане на зъбите.

Особено рискова е ситуацията, когато като трапезна вода се използва минерална вода, която съдържа високо съдържание на флуор. Оптималното профилактично количество флуор е 1 милиграм на литър вода. Над 1.5 милиграма на литър вода флуорът вече проявява токсичното си действие. У нас в търговската мрежа се продават флуорни минерални води със съдържание от 4 и повече милиграма на литър, които със сигурност биха предизвикали развитие на флуороза, ако се приемат всекидневно от децата, вместо чешмяната.Това е една от сериозните причини за зачестилата флуороза в последните години при децата. Макар и на етикетите на такава минерална вода да е обозначено съдържанието на флуор в нея, много семейства или не прочитат това, или не познават вредата от нея. Често такива води са предпочитаният избор на много хора и тяхната консумация се извършва без консултация със зъболекар.

Консумацията на флуорни минерални води трябва да става след предписание от лекар по дентална медицина, който трябва да оцени целия явен и скрит прием на флуор и да определи необходимата доза според възрастта на детето.

Флуороза изисква трудно и продължително лечение, което не винаги е успешно, ако заболяването е с по-тежка степен. Зъбите с флуороза създават сериозен естетичен и здравен проблем.Добави коментар