Децата и дрогата

158
Децата и дрогата

18 000 ученици от 9 до 12 клас са пробвали наркотик

Близо 18 хиляди български ученици от 9 до 12 клас са употребявали наркотик поне веднъж в живота си. 30% от тях са на възраст 15-16 години. Това сочат данните на годишния доклад на Националния фокусен център по наркотици и наркомании. 24.3 на сто от децата са опитвали минимум веднъж в живота си канабис, 8.3 на сто - амфетамини, каза ръководителят на Фокусния център Момчил Василев.

Броят на студентите, пробвали поне веднъж в живота си наркотик, е 72 000, 40 на сто от тях са присъствали през последната година на места, на които се се взимали наркотици. Хората от 15 до 64-годишна възраст, които поне веднъж в живота си са употребили канабис, са 404 хиляди, на кокаин - 100 хиляди, на амфетамини - 120 хиляди на екстази - 100 хиляди.

Търсещите лечение във връзка с употреба на хероин или други опиати са били 87.4 на сто, по данни за миналата година. Средната възраст на търсещите лечение е 29 години. Починалите вследствие отравяне с наркотични вещества в страната ни през миналата година са били 41, като средната възраст е 37.7 г.

Междувременно ЕК призова за бдителност относно синтетичните наркотици и за по-големи усилия в борбата срещу техния трафик. В годишния доклад за 2011 г., публикуван от Европейския център за наблюдение над наркотиците и наркоманиите се посочва, че употребата на наркотици в Европа е относително стабилна, като са налице сигнали, че употребата на кокаин е достигнала възможния максимум сред младите хора, докато употребата на канабис продължава да намалява.Като тревожна е определена тенденцията за бързата поява на нови синтетични вещества и все по-разпространената полинаркомания (едновременната употреба на повече от един вид наркотик). В доклада се обръща внимание и на нови поводи за безпокойство като риска от разпространение на ХИВ сред хората, които си инжектират наркотици.

Близо 14,5 милиона европейци на възраст между 15 и 64 години са опитвали кокаин. В Дания, Испания, Италия и Великобритания например (четири от петте страни с най-висока употреба) за миналата година е установена намалена употреба на кокаин сред младите хора на възраст между 15 и 34 години.

Близо 78 милиона европейци - един на всеки петима на възраст между 15 и 64 години - са употребявяли канабис, като около 22,5 милиона - през изминалата година. Това означава, че канабисът все още е най-употребяваният наркотик в Европа. Същевременно най-новите европейски данни потвърждават стабилизирането или низходящата тенденция в употребата на канабис сред младите хора.

Докладът сочи, че ситуацията в сектора на прекурсорите (химичните вещества, използвани за производството на наркотици) е "като игра на котка и мишка". Той разкрива как производителите на синтетични наркотици използват сложни ходове, за да заобикалят нормативната уредба, целяща да предотврати заблуждаващите практики с тези прекурсори. Бързата поява на пазара на нови неконтролирани психоактивни вещества (често продавани като "разрешени стимуланти") представлява набираща скорост заплаха, се посочва в документа.След рекордния брой от 41 нови наркотични вещества, съобщени през 2010 г. (в сравнение с 24 през 2009 г.), представените предварителни данни за 2011 г. показват, че няма признаци за намаляване на този брой наркотици. До този момент на настоящата година е докладвано за 39 вещества чрез Европейската система за ранно предупреждение. В най-новата справка за онлайн търговците на разрешени стимуланти (юли 2011 г.) се посочва рекордният брой от 600 онлайн магазина, които продават психоактивни продукти.

Най-голям дял в заболяванията и смъртните случаи в ЕС, свързани с наркотични вещества, продължава да има употребата на хероин. Приема се, че съществуват над 1,3 милиона редовни потребители на опиати. Докладът обръща внимание на нови поводи за безпокойство като употребата на опиати, различни от хероин, както и от риска от разпространение на ХИВ сред хората, които си инжектират наркотици.Добави коментар