10 важни факта за антибиотиците

134
10 важни факта за антибиотиците

Те са нож с две остриета

Антибиотиците са вещества, които притежават способността да убиват или задържат растежа на микроорганизмите. Те се изолират от гъби, бактерии и други.

Първият естествен антибиотик е пеницилинът. Открит е от Александър Флеминг през 1928 г. Той е получен на базата на естествена плесен. Днес се използват близо 40 вида антибиотици.

Според статистиката, 52% от хората поне веднъж са пропускали приемането на антибиотици, 23% самостоятелно са намалявали дозировката, 19% са ги приемали в различно от предписаното време, а 11% напълно са забравяли за изпиването на медикамента.

Преди да съществуват антибиотиците, болестите са се лекували с помощта на народната медицина. Древните народи пък са използвали плесени и други растителни материали.

Антибиотиците получават името си от американския микробиолог Селман Ваксман през 1942 г. То буквално означава „срещу живота“.Антибиотиците не лекуват вирусни заболявания (особено настинки и грип). Те са ефикасни само срещу бактериални инфекции. Въпреки това близо 60% от българите се лекуват от простуда с антибиотици. По този показател се нареждаме на 13-то място в ЕС.

Според статистиката антибиотиците са най-разпространената причина за лекарствена алергия. Тя се проявява с обрив, отоци, разстройство или повръщане, в изключително редки случаи с алергичен шок.

Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция пред­ла­га и пре­по­ръч­ва да се приз­нае ка­то на­цио­на­лен прио­ри­тет бор­ба­та с раз­прос­тра­не­на­та ус­той­чи­вост на мик­ро­би­те към ан­ти­био­ти­ци­те. Причината – в резултат на прекомерната употреба, за­поч­на­ха да се появ­яват но­ви ин­фек­ции, пре­диз­ви­ка­ни от мик­роор­га­низ­ми, ус­той­чи­ви към всич­ки из­вес­тни ан­ти­био­ти­ци.

Нормалната чревна флора играе голяма роля за здравето на човека, тъй като е фактор на имунната система, но антибиотиците я унищожават. Затова се оказва, че колкото по-често се пият антибиотици, толкова по-често се боледува. Добре е след антибиотиците да се приемат пробиотици.

Задължително е, преди да се предпише антибиотик, да се направи антибиограма. Това е изследване, при което се установява кои антибиотици са ефективни срещу бактериите, причинили болестта. За целта се взима секрет, съдържащ бактериите.Коментари

Коментар: 1
антибиотици

абе кой лекар прави антибиограма преди да изпише антибиотик


  • 1

Добави коментар