Вредно е да бъдем приятели с децата си

2128
Вредно е да бъдем приятели с децата си

На такова мнение е известен психолог

Една майка с гордост съобщава, че синът й дори вече не я нарича мамо, назовава я по име. Те са приятели. Затова! Младата баба пък гордо споделя, че тя за внучките си е първа дружка. Да си приятел с децата е една от съвременните моди, която обаче вреди на живота им. Защо? Отговор на този въпрос дава Марина Мелия. Тя е психолог и автор на книга, посветена на няколко прости правила за мъдри родители.

За Мелия с децата не бива да бъдем приятели, докато не пораснат. Иначе им вредим.

Семейството е система, в която има определена йерархия. Всеки трябва да играе своята роля. Ролята на родителя е да се грижи, да изхранва, да облича и защитава, да създава правила и норми. Да казва кое е добро и кое не. Ролята на детето е да слуша, да внимава, постоянно да се опитват да пробва границите и да протестира.

Родителската функция може да се изпълнява само от онзи, който се намира в позицията „над“. В случай на приятелство с детето родителят става равен, а равният губи контролната си роля.

Представете си една ситуация. Майката е в развод. Тя и 8-годишният й син са приятели. Майката среща мъж и отива при детето-приятел с въпрос – Как ти се струва този чичко? Може ли да се омъжа за него? Детето отказва. Майката няма какво да направи. Нали са приятели.

Опасност: На плещите на детето се слага отговорност, за която то не е готово. Нарушава се възпитателният процес. Когато детето-приятел стане тийнейджър, то ще иска да общува с връстници, а майката ще се обижда: „Ние сме приятели, а ти повече не ми споделяш…“

Поощряваната в обществото практика да се другарува с децата нарушава един от важните психологически закони. Това е неспазване на йерархията, която е задължителна в едно семейство.

Какво да направите?

Приятелството с детето е неудачен опит да създадем отношения на доверие и уважение. Последните трябва да се градят от първата година на живота. Те вървят ръка за ръка с поставянето на граници – за вас и за детето.

Децата често може да казват на родителите неприятни думи, да хвърлят играчките си в израз на недоволство. Пресичайте подобно поведение своевременно. Когато детето посегне да ви удари, преместете ръката му и му кажете „Не“. Така започва очертаването на родителските граници.Добави коментар