Социалните причини, поради които детето не говори

636
Социалните причини, поради които детето не говори

Полезно четиво за всеки родител

През последните години, по наблюденията на логопеди и дефектолози, броят на децата, които започват късно да говорят, се увеличава. Нормата сочи, че речта – а именно думи и фрази, се заражда на възраст 2 години. Тригодишните деца трябва вече да говорят с цели изречения с правилно произнасяне на думите. Ако това не се е случило, то необходимо е да се обърнете към специалисти. Те ще разберат какви са причините за задържането на речевото развитие. Ще подберат и ефективна програма за корекция.

Социалните причини, поради които детето не говори:

1/ Детето има събеседник, който го разбира перфектно

2/ Билингвизъм
Когато в семейството се чуват два и дори три езика, да се откроят отделните думи не е лека задача дори и за възрастен човек, камо ли за дете. Има случаи, когато родителите навън използват един език, а у дома друг.

3/ Увлечение по „смарт“ играчки, таблети или телевизора
В играта детето трябва да изпълнява главната роля. Това спомага за обогатяването на речниковия му запас, развитието на речта, фантазията, паметта и мисленето. Ако то е пасивен наблюдател, трябва само да натиска копчета, то то няма мотивация да говори. Ограничете анимационните филми и игрите на таблета/смартфона. Приберете играчките с електроника.

4/ Нервна обстановка в семейството
Децата са чувствителни към промените в психологическия климат в семейството. Ако родителите често нервничат, карат се в присъствието на детето, това не е в полза на проговарянето.

5/ Хиперопека
Децата, чиито родители се опитват да са „навсякъде“, просто не се интересуват от общуването с околните. Предоставете възможност на детето да бъде самостоятелно. Не бързайте да изпълнявате всички му желания, изразени с мимика, жестове и т.н.

6/ Педагогическа неспособност

Говорете с детето грамотно, ясно произнасяйте звуците. Общувайте, дори ако ви се струва, че то не ви разбира. Пейте песни. Четете приказки. Децата трябва да слушат жива реч.  
Добави коментар