Словесни игри за деца

2494
Словесни игри за деца

Някои от тях може да използвате по време на път

Реч, логика, фантазия и въображение – всички тези неща са много важни в процеса на превръщане на детето в личност. Основата им се полага в млада възраст, поради това родителите е добре да поощряват развитието им.

Един от най-простите начини да постигнете това е чрез словесни игри. За тях ограничение във възрастта няма и може да се играят навсякъде. Не изискват реквизит. Същевременно са източник на веселие и носят полза – те са прекрасна тренировка за ума.

Верига
Един от най-добрите начини за развлечение и за обогатяване на речниковия запас. Първият участник казва дума, вторият трябва да каже своя дума, която започва с последната буква на първата. Например – град – дърво – обувка – ананас.

Каква професия има?
За целта възрастният казва какво се върши, а детето трябва да назове професията.
Готвене – готвач, рисуване – художник, шиене – шивач.

Части
Избира се предмет. Задачата е да се разкаже от какво се състои. Старайте се да назовете максимално много части. Блок, вход, прозорци, балкони, покрив и т.н.

Антоними
Предложете на детето да търсите противоположни значения. Студено – топло, весело – тъжно, високо – ниско.

Довърши думата
Първият участник казва сричка от дума, например – ма… Следващият продължава думата и казва още една сричка. Който не успее да продължи думата в рамките на 3 секунди, излиза от играта.Развален телефон
Мнозина помнят тази игра от детството си. Минималният брой играчи е три. Колкото повече, толкова по-добре.

Първият казва дума в ухото на втория, последният предава на следващия и така до последния участник. Задачата е последният да чуе същата дума, която първият е казал.Добави коментар