Причини за агресивното поведение на детето

778
Причини за агресивното поведение на детето

Познавайки ги, по-адекватно може да реагирате на ситуациите

Най-важното, което трябва да помните, е, че децата не се държат агресивно, тъй като искат да досаждат на възрастните. Винаги има причина или пък няколко наведнъж.

1/ Детето просто не знае друг начин на поведение
Често децата се държат така в семейства, където е налице жестоко отношение, физическо или психологическо пренебрегване на техните потребности. Такова дете трябва да се научи, че може да се постъпва и по друг начин. Задължително хвалете всеки един успешен опит на детето.

2/ Засега друг начин на поведение не е достъпен за детето
Майката се оплаква от поведението на 2-годишно дете, което още не може да говори, но се бие с връстниците си. На тази възраст децата нямат кой знае какви „оръжия“ за преговори. Важно е да се намесвате преди да е станало късно – т.е. да е налице сбиване.

3/ Детето не се справя с чувствата си
За да се справи детето, то трябва да умее да разпознава своите чувства. Да познава алтернативни начини за изразяване на гнева. На това се учат всички възрастни.

Ако 3-годишно дете се опитва да удари майки си в отговор на това, че тя е сложила куклата му в количка, тя трябва да каже: „Хората не бива да се бият. Боли ме.

Ти сега се сърдиш, тъй като аз направих нещо, което ти не искаш. Можеш още сега да повикаш: „Аз съм ядосана, много ядосана. Дори да потропаш с крака. Хайде заедно да го направим!“.

Покажете на детето как да се справя с емоциите си. Обяснете му защо се чувства така.

4/ Агресията като реакция на умора
Претоварените деца може да страдат от сривове.

5/ Агресията като реакция на забрана
Детето проверява границите и силите си, когато иска да получи желаното. Важно е възрастните да покажат настоятелност и да не отстъпват. Забраните трябва да са разбираеми и да защитават децата или околните.

6/ Агресията като защита, когато детето е уплашено
Обикновено детето не тръгва първо да удря, но в случай на конфликт е способно да нанесе удар. Това поведение се ръководи от страх. Поговорете с него как изглежда ситуацията в очите му, кое го плаши и го посъветвайте как да постъпи иначе.

7/ Агресията на синоним на мъжество
„Покажи му какво можеш, ти си мъж“ – често момченцата чуват тези реплики и възприемат възглед, че силата е оправдана.

8/ Агресията като начин за привличане на вниманието
Ако майката и бащата реагират емоционално да сбивания и крясъци, но са равнодушни, когато детето се държи добре. Това поведение кара детето да влиза в ситуации, които включват агресия – така то получава повече внимание.

 Добави коментар