Правилото на петте пръста

239
Правилото на петте пръста

Как да изберем подходяща книга за детето

Какво представлява „правилото на 5-те пръста“ и как с негова помощ да изберем правилната книга за детето? Веднага даваме отговор в днешната статия.

Един от най-добрите начини да развиете интереса на детето към четенето е да се убедите, че книгите, които то чете самостоятелно, съответстват на развитието му. Това означава, че книгата не бива да бъде твърде сложна и твърде лека за детето. И за да установите, подходяща ли е, в американските училища предлагат да се използва правилото за петте пръста.

То правило представлява най-бързия и прост начин за детето да провери дали книгата е подходяща за самостоятелно четене. Като родител помолете детето да отвори книга, да избере някоя страница и да я прочете. За всяка дума, която е неразбираема, детето вдига по един пръст нагоре.

Твърде простите книги правят четенето скучно, а твърде сложните и непонятни думи не позволяват на детето да следи същността на разказа.

Правилото на петте пръста може да помогне на детето да избира „правилните“ книги, които подхождат за неговото ниво на четене.

Как да използвате правилото на 5-те пръста?

1/ Изберете книга, която детето е харесало.
2/ Нека детето прочете която и да е страница в средата на книгата.
3/ Нека вдига по един пръст всеки път, когато среща непозната или неразбираема дума.
4/ Ако са налице пет или повече думи, които детето не знае, изберете друга книга.

Как да се ориентираме според вдигнатите пръстчета?

0-1 Четивото е по-скоро леко.
2 – Добър избор, ще позволи на детето да научи нови думи.
3 – Детето ще има нужда от помощ, когато чете тази книга.
4 – На детето може да му е доста трудно да чете самостоятелно книгата.
5 – Твърде тежка книга, по-добре изберете друга.Добави коментар