Подготвяме детето за първия учебен ден

94
Подготвяме детето за първия учебен ден

Започнете да настройвате ежедневната програма за успешен старт

Подготовката на децата за новата учебна година психолози препоръчват да започне поне няколко седмици по-рано. Ако обаче не сте успели да стартирате процеса досега, време е да направите постъпки в тази посока.

Настройте дневния режим
Лятото е време за почивка и развлечения, когато децата стават по което време искат и дори лягат да спят на същия принцип. Ако и във вашето семейството нещата стоят така, въведете ред на мига! Всеки ден насрочвайте часа за лягане с 15 минути по-рано от досегашната практика.

Погрижете се дрехите
Годината започва, а дрехите дали все още са по мярка и в достатъчно количество и разнообразие? Отговорете на този въпрос и бързо попълнете гардероба.

Говорете за положителните неща
Не всички ученици горят от желание да се върнат в училище. Задачата на родителите е да ги настроят позитивно. Разказвайте колко е приятно и весело да се срещнат със съучениците си, да поговорят с учителите за ваканцията и т.н.

Позволете на детето да организира мястото, където ще пише домашните си

Творчеството винаги дава възможност да реализираме своите мечти и да постигнем успех. Подготовката на работното място ще позволи на детето да се подготви за началото на учебната година и да се вдъхнови да учи.

Поставете ограничения по отношение на развлеченията и намерете компромисни решения
Обяснете на детето, че само телевизия, филми и игри няма да доведат до нищо добро.


Добави коментар