Новата учебна година ще започне във всичките 2367 училища в страната

46
Новата учебна година ще започне във всичките 2367 училища в страната

Учителите във всички училища, в детските градини и в центровете за подкрепа за личностно развитие са 89 000

Новата учебна година ще започне във всичките 2367 училища в страната, в 1844 детски градини и в над 100-те центрове за подкрепа на личностното развитие. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на семинар за началото на новата учебна година. Той информира, че учебната година ще започне с над 680 000 ученици в страната, от които около 60 000 ще са първокласници.

Учителите във всички училища, в детските градини и в центровете за подкрепа за личностно развитие са 89 000, каза министър Вълчев. Ресурсните учители в образованието са 1397, а психолозите са 763-има, информира БТА.

2367 са сега всички държавни, частни и духовни училища в страната, съобщи Наталия Михалевска - директор на Дирекцията "Училищна мрежа и образование на българските училища в чужбина" към МОН. Тя отбеляза, че общо 1844 са детските градини у нас, които са държавни, общински и частни. Най-много са общинските училища в страната - 2003, държавните училища са 276, 85 са частните училища, а три са духовните.

Според видовете училища в страната, най-много са основните - 1166, началните са 134, вече има и 71 обединени училища, в които се обучават ученици от първи до десети клас, съгласно новият Закон за предучилищното и училищното образование. Училищата по изкуствата са 21, училищата по културата са 2, професионалните гимназии са 110, профилираните гимназии са 354, спортните училища са 24, а средните училища са 475, информира Наталия Михалевска. Тя каза, че през тази година са закрити и преобразувани 13 училища в страната.

Иновативните училища в страната за новата учебна година са 290, като най-много са в София - 77. Защитените училища през миналата учебна година бяха 185, но до октомври ще завърши процедурата за броя им за тази учебна година, информира Михалевска.

Училището с най-много ученици в страната е 18-о Средно училище "Уилям Гладстон" в София, което е с около 2400 ученици, каза заместник-министърът на образованието Деница Сачева. Тя отбеляза, че училищата с най-малко ученици са в Родопите, като там има училища с под десет ученици. Добави коментар