Методът на трите кошници, или как правилно да забраняваме на детето

72
Методът на трите кошници, или как правилно да забраняваме на детето

Как правилно да забраняваме на детето

Забраната за детето често изглежда радикално и грубо действие. Днес ще ви споделим какво представлява методът на трите кошници. Той е създаден от американски психолози. Целта му е да подобри общуването на родителите с децата.

Червена кошница
Тази кошница е необходима за онези неща, постъпки и молби от страна на детето, които автоматично попадат в групата „забранени“. Тези категорични забрани обхващат опасни за живота и здравето на детето ситуации – например, да се пресича улицата на червен светофар, да се ходи където и да било с непознат човек и т.н.

Жълта кошница
Тук влизат въпросите, които изискват допълнително обсъждане. Например, посещаване на училище. Да, образователната система може значително да повлияе на психиката на детето – както положително, така и отрицателно. Особено в ранна възраст. Разрешете на детето да остане у дома за няколко дни, да се наслади на свободата си. То ще ви благодари с лъчезарна усмивка.

Зелена кошница
Тя е за родителите. В нея трябва да поставите второстепенните проблеми, чието решение може да отложите. Например, ако бюрото на детето е разхвърляно, не е необходимо да го карате на момента да го подреди.
Добави коментар