Математическата тревожност при децата

241
Математическата тревожност при децата

Какво провокира страх от цифрите?

Що е то математическа тревожност? Защо децата се боят от математиката, цифрите и задачите? Ето какво казват учените:

Паниката пред таблицата за умножение, контролното по алгебра и облекчението след като всичко е завършило – всичко това е проявление на математическа тревожност. Наличието й е свързано с индивидуалната способност на човека да решава аритметични задачи.

За първи път хипотезата за „числовата тревожност“ е повдигната през 1857 г. от американските психолози Ралф Дрегер и Люис Ейкен.

Първият стандартизиран тест за определяне на математическата тревожност е разработен през 1972 г. от американските психолози Франк Ричардсън и Ричард Суин. Той получава названието „Скала за измерване на математическата тревожност“.

Защо детето се страхува от математиката?
Основните причини за проявлението на математическа тревожност са няколко.
1/ Учените не за първи път установяват, че математическата тревожност и общата тревожност като цяло са тясно свързани между себе си.
2/ Наличието на математическа тревожност е тясно свързано и с индивидуалните способности на човека за решаване на аритметични задачи, но невинаги е разбираемо как именно.
3/ Изследвания на феномена показват наличие на конкретна „група на риска“ по полов признак. Например, жените по-често страдат от математическа тревожност.
4/ Страхът от математиката зависи и от възрастта. Той започва да се развива още в младша училищна възраст, достига своя пик в средното училище и намалява към края на гимназията.
5/ Математическата тревожност се обяснява и генетически.

Как да помогнете на детето?
-    Чрез писмена терапия – изразяване на своите чувства и емоции в писмена форма;
-    Важна роля играят учебната атмосфера и поощряването от страна на родители и учители;
-    Помагат индивидуалните занимания с учител;
-    Поощрявайте детето за успехите му;
-    Развийте любовта на детето към математиката.Добави коментар