Кой е по-добър в математиката: момчетата или момичетата?

74
Кой е по-добър в математиката: момчетата или момичетата?

Отговарят учените

Робърт Саполский е професор по биология и неврохирургия в Станфордския университет. Ученият разказва кой е по-добър в математиката – момчетата или момичетата.

В литературата постоянно се поставя въпроса за зависимостта между пола на човека и неговите умствените способности в математиката.

Дълго време се е твърдяло, че момчетата са по-добри математици от момичетата, тъй като това е генетичен признак, свързан с наличието или отсъствието на Y-хромозома.

Преди няколко години обаче в списание Science излезе статия, в която учените са анализирали данни за успеваемостта на над 276 000 деца от 40 страни в цял свят.

Всички ученици положили общ изпит, подготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Анализът на резултатите показал, че момчетата действително са по-добри от момичетата в сферата на изчисленията. В някои страни обаче – Исландия, Швеция и Норвегия, момичетата не отстъпват на представителите от силния пол, а често дори ги превъзхождат.

Според учените, колкото по-силно е неравенството по признак пол в обществото, толкова по-голяма е разликата в оценките по математика.

Най-важното не е полът, а как в обществото се възприемат половете.

В Исландия, където има най-голямо равенство между половете, ние виждаме, че момичетата доста по-добре се справят с математиката от своите връстници-момчета. Така че Y-хромозомата не е определяща.
Добави коментар