Как да повишим самооценката на детето

187
Как да повишим самооценката на детето

6 съвета – от мотивиращи мантри до сериозни разговори на равни начала

Съвременните деца имат много поводи да губят своята висока самооценка и да бъдат неуверени – в училище, в отношенията със съучениците, поради големите очаквания на родителите, а също така и заради социалните мрежи.

От родителите зависи много каква ще бъде вътрешната психологическа настройка на детето, отношението му към самия себе си и света.

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да преодолеете ситуациите, в които детето губи своята увереност.

Ежедневни „мантри“
Става дума за няколко ключови думи, фрази, слогани, които ще работят като позитивни психологически нагласи. Нека детето само предложи мантри, които то харесва. Те трябва да бъдат негов ежедневен ритуал.

По избора на думи може да разберете как детето се оценява, какво се случва с него, какво не му достига от емоционална гледна точка.

Комплименти
Това не бива да бъдат похвали по адрес на външността, а подчертаване на положителни личностни качества. Това е важно. Произнасяйте приятни, поддържащи и повишаващи самоуважението думи. Използвайте ги в удобен случай. С мяра! Редовно напомняйте на детето за неговия потенциал – колко много от него има.

Разговор на равни начала
Водете беседи на сериозни теми, но не от позицията „аз съм горе, ти – долу. Говорете като равен с равен. Проявявайте уважение и интерес към мнението на детето. Питайте го какъв човек смята, че е, с какво се гордее, а с какво не се?

Питайте го какво мисли за другите хора и за различни ситуации, показвайте, че мнението му има значение.

Старайте се да бъдете максимално честни с детето.

Отчитайте приноса на детето
Започнете от най-ранна възраст. Отбелязвайте как детето ви е помогнало. Какво е направило за общото благо на семейството. Например, на глас го хвалете за избора на продукт в магазина. По този начин повишавате самооценката му и развивате чувството за самостоятелност.

Напомняйте постиженията му
Когато говорите за постижения, вие позволявате на детето да оцени собствените си способности. Децата обикновено искат да направят впечатление на родителите си, за да бъдат горди с тях. Когато вие наистина реагирате, това се забелязва. Възпявайте дори най-дребните успехи.

Задавайте въпроси за мечти и цели
Когато демонстрирате неподправен интерес към увлеченията и хобитата на детето, то осъзнава, че просто приятните занимания имат значение. Важно е да говорим за целите, които човек може да си поставя. За хобитата, които искаме да развиваме. За това, за което мечтаем. По този начин детето ще стане по-уверено. Когато то има определена цел пред себе си, по-лесно е да я постигне. А щом я постигне, увереността расте.
Добави коментар