Как да научим детето да борави с пари

126
Как да научим детето да борави с пари

Няколко стъпки за базово въвеждане

За да бъде детето ви успешно и самостоятелно, то има нужда основна финансова грамотност, която следва да развиваме от най-ранна възраст.

Умението рационално да се разпореждаме с пари в детството е залог за успех в зрелия живот. За да не мислят децата, че парите се берат по дърветата, пробвайте да пресметнете заедно с детето какви са разходите за битови сметки, транспорт, храна и т.н.

Научете детето да прави разлика между потребности и желания
Разкажете му приказва, в която дете бърза да получи награда, поради това получава далеч по-малко, отколкото би могло да получи. Важно е да обясните на детето, че парите се харчат с умисъл. Помогнете му да спести пари, които то иска да използва за осъществяването на някаква цел – кукла, количка, посещение в увеселителен парк и т.н.

Когато плащате в магазин или на павилион, задължително споделяйте с детето за какво давате парите. Поиграйте на продавачи и купувачи у дома.

В никакъв случай не взимайте парите, които сте дали на детето
Това не трябва да бъде начин за санкциониране на поведението му. Глобите не учат детето как да борави с парите. По-скоро ще сринете доверието му към вас. Взимайки джобните му пари, вие на практика го ограбвате. Собствеността на децата и на родителите трябва да бъде неприкосновена. Не питайте детето за какво харчи парите си.

Научете детето да пести
Заедно направете семейна касичка. Бъдете пример и му показвайте как спестявате.

Научете детето да дарява
Помолете го да избере няколко играчки, които да подари на другиго или да ги даде в пункт за нуждаещи се.
Добави коментар