Икудзи – японската философия за възпитаване на деца

210
Икудзи – японската философия за възпитаване на деца

До петгодишна възраст родителите не викат на детето си и не го наказват

Възпитаването на дете е една от най-тежките и отговорни задачи в живота на всеки човек. Родителите си задават въпроса – как да отгледат дете с любов и грижа, но наедно с това да го научат на дисциплина, сериозност и целеустременост.

Нека ви споделим тайната на майките и психолозите от Япония.

Съгласно японската философия „икудзи“ детето е крал до 5-ата година, слуга от 5-ата до 15-ата, а след 15-ата година е пълноценен възрастен човек.
Основни правила на „икудзи“

До третата година майката трябва да е редом до детето. В Япония е прието да не се оставят децата на грижите на баби и дядовци, както и на бавачки. Защо? Тъй като на тази възраст то представлява едно цяло с майката. Бидейки с нея, то постоянно слуша какво говори тя, започва да й отвръща. Чувства се въвлечено във всички процеси и постоянно се развива.

До петгодишна възраст родителите не викат на детето си и не го наказват. Японците са убедени, че да се възпита характер и да се усвоят важни житейски принципи е възможно само чрез личния пример. Не с викове, скорост или вдигане на ръка.

От 6-годишна възраст децата тръгват на училище, където ги учат на дисциплина и ред. През този период детето започва да разбира, че не може постоянно да прави каквото си иска. То има определени отговорности, а също така трябва да спазва правила на поведение.

Приоритет са нуждите на обществото, личните интереси остават на заден план.
Много психолози твърдят, че именно благодарение на тази философия, японците са признати за едни от най-дисциплинираните и придържащи се към закона.

Трябва да се отчете, че в японските училища отсъства конкуренция. Никой не сравнява децата, не отличава най-добрите и т.н. Възпитава се работа в екип в името на постигането на обща цел.

С навършването на 15-годишна възраст детето става пълноценен член на обществото. Има свой характер и светоглед. То вече може самостоятелно да взема решения.

Основни принципи на възпитание:
-    Няма индивидуализъм, има сътрудничество.
-    Изразяването на емоциите не става с викове, а с поглед и интонация.
-    Връзката между членовете на семейството трябва да е здрава.
-    Възпитаване на уважение към чувствата на хората.
-    Развитие на самообладанието.Добави коментар