Генът, който е свързан със синдрома на внезапната детска смърт

100
Генът, който е свързан със синдрома на внезапната детска смърт

СДВС може да е свързан с нарушения на гена, отговарящ за работата на дихателните органи

Изследване, резултатите от което са били публикувани в популярното медицинско списание Lancet, кара учените да погледнат по нов начин на синдрома на внезапната детска смърт. Както става ясно от изследването, проведено от учени от Великобритания и САЩ, причината за синдрома може да бъде свързана с мутация на гена SCN4A.

Авторите на изследването отбелязват, че нарушенията във функцията на този ген засягат работата на дихателните мускули, което на свой ред може да доведе до внезапна смърт при бебетата.

Нашето изследване е първото, което свързва генетична причина, като по-слаби дихателни мускули, със синдрома. Предполагаме, че гените, контролиращи дишането, може да лежат в основата на СВДС, казва д-р Майкъл Хана, изследовател от Лондонския институт по неврология.

Генът SCN4A е свързан с йонните канали, разположени в клетките на дихателната мускулатура.

Учените смятат, че мутациите на SCN4A влошават способността на мускулните клетки да се съкращават. А въздействието на допълнителни рискови фактори влошава ситуацията и води до развитието на синдром на внезапната детска смърт.

СВДС е основна причина за смъртта на бебетата на възраст до 1 година в развитите страни. До този момент лекарите нямат еднозначно мнение за причините за проявлението на синдрома.
Добави коментар