Детето лъже. Защо?

263
Детето лъже. Защо?

Може да има 4 причини

Защо децата лъжат? Възможни са четири обяснения. Нека да разгледаме всяко едно от тях и да поговорим за това, какво може да направят родителите във всяка една ситуация.

1/ Страх
Детето казва неистини в случаи, когато се бои, че вярната информация може да му донесе негативни последици. Това „научена“ реакция. Ако родителите или други хора наказват детето за простъпки, напълно логично е у него да се зароди желание да скрива грешките и да представя истината в променен вид. При всички положение – в такъв, който му носи изгода.

Това не означава, че трябва да спрете да наказвате детето, ако се провини. Нужно е винаги да обяснявате, че негативните постъпки трябва да се признават и да се носи отговорност за тях. Пример за такова поведение трябва да дадат родителите.

Например, ако майката в присъствието на детето е купила скъпа играчка, а след това казва на бащата двойно по-ниска цена. Какъв пример е това за детето?

Помнете мъдрите думи: децата не ни слушат, те ни гледат.

2/ Изгода
Детето е възможно да лъже, тъй като се надява да получи нещо. Тази причина е обратната страна на първата. Ако детето излъже, ще получи изгода, а ако каже истината, не печели нищо и това го плаши.

Във връзка с това родителите трябва да следят подобно поведение и да помнят какъв пример дават. Ако те знаят какво иска детето, трябва да му обяснят с прости думи при какви условия може да го получи. Дори може да съставите план заедно. Тези две условия съществено ще намалят вероятността от още лъжи в името на получаването на нещо. Освен това ще научат детето да е целеустремено и упорито в името на постигането на цел.

3/ Възрастови особености
До 7-годишна възраст децата са склонни да лъжат и това е особеност на възрастта им. Тук лъжата може да звучи без зла умисъл. Тя е полет на фантазията. Дори може да не се нарече лъжа. В повечето случай този тип неистини не представляват проблем и минават с времето.

Например дете на 5 години казва: „В детската градина дойде Дядо Коледа и ми подари камион“. В реалността предрешен като Дядо Коледа човек е дошъл в градината, но му е подарил бонбони. Детето е мечтало за камион, заради което е преправило историята. В тази ситуация може да коригирате детето.

Ако същата ситуация придобива нездравословен характер – с фантазиите си детето причинява вреда на себе си или на други хора, лъже прекалено често и т.н., родителите следва да се обърнат към психолог. Защо? Отговорът е в следващата точка.

4/ Патология
В психиатрията съществува понятието „синдром на патологичното фантазиране“. Например детето може да си представи дракон, а след това да му се струва, че го вижда или пък го плаши. Може да си въобразява измислени светове, където живее само, или пък въображаем приятел, с който постепенно започва да „общува“ по-често, отколкото с реалните хора и т.н.

Обърнете се към детски психолог. Не очаквайте, че такова фантазиране може да мине с напредване на възрастта.
Добави коментар