Да се възпитава дете с бой е безполезно

425
Да се възпитава дете с бой е безполезно

Педиатри дават 8 съвета

Американските педиатри напомниха на родителите, че телесните наказания не са ефективни. Те допълват думите си, говорейки за последствията, до които водят този тип наказания, и дават няколко препоръки.

Американската академия по педиатрия (AAP) излезе с изявление, в което се позовава на многобройни изследвания, чиито резултати сочат, че биенето на деца и викането по тях са непрепоръчителни.

Изследванията показват, че физическите наказания са неефективни за постигането на желаните от родителите дългосрочни цели, сред които понижаване на агресивността и непокорността на децата.

Надявам се, че тази резолюция ще накара родителите да осъзнаят, че други форми на дисциплиниране носят повече положителни резултати в процеса на възпитаване на деца, твърдят от академията. Едни от най-важните отношения са тези между деца и родители. Има смисъл да елиминирате насилието и страха от тях, подчертава един от авторите на изявлението – д-р Робърт Д. Седж.От Академията по педиатрия дават и 8 препоръки.

1/ Бъдете ясни и последователни с децата си, когато говорите за някакви ограничения.
2/ Демонстрирайте съответното поведение и обяснявайте на децата какво искате от тях.
3/ Обяснявайте последствията при нарушаване на установените правила и бъдете готови да изпълните поставените условия.
4/ Слушайте. Педиатрите настояват, че това е най-важното правило. Когато вие слушате детето, то може да говори за проблемите в поведението си.
5/ Обръщайте внимание на децата си. Най-мощният инструмент за постигане на дисциплина е възнаграждаването на доброто поведение и неодобрението към лошото.
6/ Не обръщайте внимание на детето, ако то се държи зле заради скука. Отрано доловете ситуациите, в които то започва да капризничи. Предварително ги обсъдете с детето и му дайте да разбере какво се очаква от него. Например, утре ще отида до поликлиниката и искам да дойдеш с мен. Важно е да се държиш добре, докато си свърша работата там. Докато ме чакаш, можеш да слуша аудиоприказки.
7/ Обяснете на детето ситуацията. Този подход е важен, когато е нарушено някое правило. Започнете да обяснявате без излишни емоции или висок тон. Говорете спокойно.
8/ Помнете, че телесните наказания не работят. Ефективни са любовта, съчувствието и вниманието. 


Добави коментар