Четвъртата година: Времето на въпроса Защо?

193
Четвъртата година: Времето на въпроса Защо?

Да поговорим за новите навици, умения и потребности

На 4-годишна възраст детето продължава да бъде все така физически активно и вече достатъчно добре владее своето тяло. То отлично тича, скача, ходи по бордюр, пази равновесие и т.н.

За пълноценното му развитие, необходимо е да му осигурите редовни физически упражнения. Може да става дума за няколко минути упражнения и танци в детската градина или комплекс от упражнения у дома. В комбинация с разходки и закаляващи мероприятия те оказват положително влияние върху физическото състояние на детето и имунната му система. Повишават устойчивостта на организма спрямо болести.

На тази възраст може да запишете детето на спорт – той развива полезни навици и възпитава характера.

Навици и умения

Сега на първо място е паметта. Мисленето на 3-годишното е нагледно-действено. За да опознава връзката между предметите, то трябва да види, пипне и движи. На 4-годишна възраст детето вече започва да открива връзки между явления, които не са налице пред него. То решава житейски задачи не само за практическото приложение на предметите, но и си ги представя. Помни предишния си опит и го използва в практиката.

Речниковият запас на 4-годишното дете вече наброява 2000-3000 думи. Начинът, по който се изразява, е по-правилен и изчистен. В ежедневния живот използва сложни подчинени и сложни съченени изречения. Задава много въпроси.

Подгответе се за безкрайни въпроси Защо?, За какво? и Как? Стремежът на детето да си обясни всичко и да го наречи в обща картина е налице.

Как играе 4-годишното дете?

Играта си остава най-важната част от живота на детето в предучилищна възраст. Характерни са сюжетно-ролевите и режисьорските игри.

Желателно е да предоставите на детето възможност свободно да играе, да извлича максимално удоволствие от процеса. Така на преден план излизат неговите творчески способности и се развива емоционалната му сфера.

В игрите детето се учи да управлява своето поведение, да го регулира спрямо правила и т.н.Психологически особености

На тази възраст децата започват да формират нова потребност – да получат уважението на възастния.

Ако доскоро са им били достатъчни просто вниманието и съвместните занимания, то сега те искат да видят признание за успехите си от страна на възрастните. Родителите е добре да отбелязват постиженията на детето, задължително да го хвалят и да му поставят положителна оценка.

На този етп детето е чувствително към критика. Всякакви забележки се възприемат като сериозна обида. Ако сте твърде критични, детето ще загуби интерес към конкретното занимания.
Добави коментар