7 ползи за детето от приказките

75
7 ползи за детето от приказките

Когато то не разбира какво му казвате, поднесете информацията с подходящ разказ

Често приказките помагат на детето да опознава света по-добре. Много родители познават ситуациите, в които се опитват да обяснят нещо на детето, но то не разбира. Тогава търпението постепенно изчезва, а в семейството започват конфликти.

Има един ефикасен начин информацията да достигне до детето. Чрез терапия с приказки.

Какъв е положителният ефект от правилно подбраните приказки:

1/ Детето се учи да съпреживява на героя, да се поставя на неговото място.

2/ Приказката помага на детето да разбере своите чувства, усещания, мотивите за постъпките на другите хора.

3/ Благодарение на приказката детето разбира какви пътища за изход има в една сложна ситуация.

4/ Детето нагледно вижда до какво водят едни или други положителни или отрицателни действия.

5/ Чрез морала в сказките и историята на героите детето само получава определен житейски опит, без да се излага на стрес и опасности.

6/ Приказката дава повод за размишления над своето и чуждото поведение.

7/ Детето запомня приказката и се учи на морала, който тя носи в себе си.
Добави коментар