40 седмици самота

385
40 седмици самота

Какво прави плодът в утробата?

Детето смуче пръста си, спи, хълца, играе си с пъпната връв – с други думи, в корема на майка си то има доста интересни занимания.

Върти се, бута се, мята се

Плодът започва да прави първите си движения с ръце и крака още през 9-ата седмица. Постепенно слабите му мускули стават по-силни, така движенията му стават по-уверени и координирани. Плодът се върти, мята и т.н. До 18-20-ата седмица плодът е все още твърде малък и бъдещата майка не усеща неговата активност, която е сравнима с акробатични номера.

Първите доловени движения бременните жени описват като пърхане на пеперуди.

Хълца

Бъдещето дете не само движи ръце и крака. Неговата диафрагма работи също. Това е причината и да си похълцва от време на време. Бременната жена може да долови хълцането от началото на третия триместър.

Следи светлината

Ретината е слой от чувствителни клетки. Тя започва да се формира през 8-ата седмица от бременността. От 15-16-ата седмица очите на плода вече реагират на светлината. Макар клепачите да са затворени, плодът долавя светлината.

На 26-ата седмица от бременността формирането на очите на практика приключва. Плодът може да ги отваря и затваря, да мига.

Може да наблюдавате активността на детето от 22-ата седмица. Използвайте фенер, осветете част от корема и зачакайте.

Диша

На 10-11-ата седмица от бременността плодът започва да осъществява дихателни движения. В началото те са слаби, нерегулярни. С времето стават по-ритмични.

Смуче пръст
Това е разпространен навик сред малките деца. Възниква още преди раждането, например около 11-ата седмица от бременността.

Гълта околоплодни води

Плодът в матката е заобиколен от амниотична течност – околопродните води. От 12-ата седмица на бременността детето започва да я гълта – това му помага да развие храносмилателната система.

Играе с пъпната връв

Може да се каже, че тя е една от първите му играчки.

Спи


През втория триместър на бременността плодът вече има собствен режим на сън и бодърстване.

Слуша сърцето на майка си

Първите клетки, от които се формират органите на слуха, се появяват в тялото на ембриона още през 6-ата седмица от бременността. След това минават около 10 седмици и ето, че плодът вече има формирано вътрешно, средно и външно ухо. То възприема звуците отвън, преобразува ги в електрически импулси и ги изпраща към главния мозък.

Първите звуци, които бъдещото дете чува, това са ударите на сърцето на майка му и къркоренето на червата й.Добави коментар