3 упражнения, с които тренирате концентрацията на детето

1077
3 упражнения, с които тренирате концентрацията на детето

С тяхна помощ може да се настройва за писане на домашните

Как да помогнем на детето да се съсредоточи? С няколко лесни упражнения. Умението на детето да концентрира вниманието си върху обект, явление или задача е много важно с оглед развитието на неговата осъзнатост като цяло. То е значимо за успеха в обучението и последващото му развитие.

Ефективни практики за концентрация на вниманието:

1/ Минута тишина
Това е една от най-ефективните практики за концентриране на вниманието на детето. Препоръчва се като ритуал и в училище, преди старта на учебната дейност, а също и у дома – преди изпълняване на домашните задачи и преди сън.

Когато детето усвои тази практика, то винаги ще може самостоятелно да се настройва за всяка жизнена ситуация.

Предложете на детето да запази тишина за една минута. Нека седне удобно и се отпусне. През тази минута е важно да съсредоточи поглед върху конкретен визуален предмет – пясъчен часовник, пламък на свещ, бутилка с течност и т.н.

Когато сме несъсредоточени, нашите мисли и емоции се движат из главата ни в безпорядък. Когато се успокоят и затихнат, можем да осъзнаем какво се случва наоколо. Така детето например е способно да се концентрира дори с вглеждане в циферблата на часовник.

2/ Троп - пляс
Може да помогнете на детето да се настрои за урок или изпълнение на домашните задачи с помощта на тази проста практика. Помолете го да тропне, ако фразата, която произнесете, е абсурдна или неправилна. Нека плесне с ръце, ако фразата отговаря на реалността или е истина.

5-6 въпроса са достатъчни, за да усвои детето правилата на играта. Още 15-20 въпроса и е готово да започне с домашните.

3/ Слушам внимателно
Прочетете отрязък от текст на глас – попитайте детето колко думи е чуло, започващи с буквата „к“.
Добави коментар