Училищен плод и в градината

40
Училищен плод и в градината

Плодовете ще се предлагат в предпазващи ги от замърсяване опаковки

Правителството измени Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения „Училищен плод“. Промените водят до разширяване на кръга на обхванатите от нея деца и ученици, облекчаване на режими за доставчиците и за предоставянето на плодовете от детските градини и училищата.

Целевата група по схемата се разширява, като в нея се включват и децата от първа и втора група в детските градини. Наред с това се предвижда, когато част от децата и учениците отсъстват, плодовете и зеленчуците да бъдат разпределяни между присъстващите в групата или класа, а не да бъдат връщани.

Въвеждат се по-ясни правила по отношение на графика. Предвидено е изискване плодовете и зеленчуците да се раздават в опаковки, предпазващи ги от замърсяване. Уточняват се изискванията, свързани с отчетността и заявяването на плащане, като се определят по-точно документите, прилагани от заявителите по схемата, и се облекчава режимът за предоставянето им.

Схемата „Училищен плод” се прилага успешно в страната ни от 2010 г., като броят на участващите в нея нараства с всяка учебна година. От 478 учебни заведения със 118 694 деца през 2010/2011, участващи в нея през 2012/2013 са 1300 учебни заведения със 180 000 деца. По искане на България, на база успешното усвояване на повече от 75% от финансовите средства на ЕС, за учебната 2013/2014 година за прилагане на схемата на страната ни са предоставени 2 146 000 евро, което е със 700 000 евро повече от индикативния бюджет.Добави коментар