Храната, която купуваме

47
Храната, която купуваме

Внимавайте по празниците

Важна за коледните и новогодишните празници е храната, която ще сложим на празничната трапеза. В тази връзка Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) дава съвети и препоръки към потребителите.

Преди да закупите какъвто и да е хранителен продукт, огледайте външния му вид и внимателно проверете опаковката му. Тя трябва да е с ненарушена цялост и върху нея на видно място, с четлив шрифт, да е посочен производителят или вносителят на продукта.

Ако такава информация липсва, това означава, че продуктът е с неизвестен произход. При продажба на непакетирани храни, на мястото на предлагането им трябва да бъдат обявени наименованието на продукта и името на производителя.

Всяка опакована храна, предназначена за краен потребител, трябва да има етикет, съдържащ следните задължителни данни, написани на български език:
-наименование, под което продуктът се продава;
-списък на съставките на храната;
-минимален срок на годност;
-специални условия за съхранение и условия за употреба на храната;
-нетно количество - в случай на предварително опаковани храни;
-името или търговското наименование и адресът на производителя или на лицето, което опакова храната, или на продавача, установен в рамките на общността;
-подробности за мястото на произхода или за мястото, от което идва храната, когато липсата на подобна информация може да заблуди потребителя относно истинския произход на храната или мястото, от което идва тя;
-при храни от внос се посочва държавата производител, а когато в друга държава храната е претърпяла преработка, която води до промяна в естеството й, върху етикета като страна на произход се обявява страната, в която е извършена преработката;
-указание за употреба, в случай че потребителят не би могъл да ползва храната без него;
-маркировка, позволяваща идентифициране на партидата, към която принадлежи храната.Вижте срока на годност на всеки хранителен продукт, който купувате, както и условията за съхранение, посочени от производителя на самия етикет. Те следва да се спазват стриктно, тъй като от това зависи запазването на качеството на храната и нейната безопасност. За пресните и охладените храни от животински произход, като меса, месни продукти и заготовки, малотрайни колбаси, млечни продукти, риба и рибни продукти, субпродукти и др., препоръчителното съхранение е в хладилник при температура от 0°С до 4°С, в рамките на указания срок. Замразените храни се съхраняват във фризер при температура не по-висока от минус 18°С до деня на тяхната консумация, спазвайки указания на етикета срок.

БАБХ препоръчва да пазарувате от регламентирани производители и търговци. Закупуването на храни от обекти, нерегистрирани по реда на Закона за храните, е риск за здравето ви.

Важни са и основните правила и изисквания за безопасност на храните: поддържайте високо ниво на хигиена; съхранявайте суровите и сготвените продукти поотделно; спазвайте подходяща топлинна обработка; съхранявайте храните при указаната на етикета температура; използвайте безопасна вода и безопасни сурови продукти.

В случай че се усъмните в качеството на храната или установите някаква нередност, трябва да запазите касовата бележка и оригиналната опаковка на продукта. С тях можете да подадете сигнал до БАБХ (на телефон 0700 122 99, или на www.babh.government.bg/bg/signal.html). Агенцията ще предприеме необходимите действия съгласно действащото законодателство.

По всеки сигнал, контролните органи на БАБХ извършват своевременна проверка в търговския обект, проверка в обекта, където е произведена храната, а при необходимост се извършват и лабораторни изследвания.

На телефон 0700 122 99 можете да подавате сигнали, свързани с:
- проблеми с хранителни продукти – изтекъл срок на годност, негодни за консумация продукти, нерегламентирана продажба, неправилно съхранение, некоректно етикетиране;
- хигиената в обекти за производство и търговия с хранителни продукти, обекти за обществено хранене.Добави коментар