Защо се раждат повече момчета?

162
Защо се раждат повече момчета?

107 момчета на всеки 100 момичета

Статистиката сочи, че в световен план се раждат 107 момчета на всеки 100 момичета.

Дори да отдадем част от това неравенство на абортите на деца от женски пол в страни като Китай и Индия, където масово са предпочитани мъжките отрочета, напълно естествената пропорция между половете остава 105 момчета към 100 момичета. Изглежда жените са наследствено предразположени да раждат повече синове. Защо?

Няколко са факторите, влияещи върху това дали сперматозоид с Y хромозома или такъв с X хромозома ще достигне пръв яйцеклетката. Сред тях са възрастта на родителите, околната среда, стресът, етапът от овулационния цикъл на майката и дори това дали е раждала и преди, пише novini.bg.

Много демографи считат, че половият дисбаланс при раждане е всъщност начинът на еволюцията да изравни нещата. Невръстните момченца имат повече и по-чести здравословни проблеми от момиченцата. Когато пораснат, смъртността сред мъжете отново е по-голяма, както по здравословни, така и поради социални причини. На практика, балансът е почти достигнат в световен мащаб, като на всеки 100 възрастни жени се падат 101 мъже.

Вероятно липсата на пълно равенство на пропорциите се дължи именно на вече споменатите социални фактори - масовите аборти на женските зародиши в страните от Югоизточна Азия и Средния Изток, където мъжете имат силно културно преимущество. В САЩ, Европа, Австралия и други страни жените дори са малко повече от мъжете.

На фона на всичко това логично изниква и въпросът – защо изобщо има нужда от баланс на половете? Все пак мъжете разполагат с огромни количества сперматозоиди, докато жените имат краен брой яйцеклетки. От чисто еволюционна гледка точка човечеството би трябвало да се справя добре и с доста по-малко мъже и повече жени.

Отговор дава сър Роналд Фишъл, еволюционен биолог, работил в началото на XX век. Според него всеки пропорционален дисбаланс между половете изчезва с времето заради автоматичното репродуктивно преимущество, което получава полът малцинство.

Например, ако се раждат много по-малко мъже, естествено, те ще имат много по-добри шансове да се размножат и очаквано да имат по-голямо поколение. Родителите, които са генетично предразположени да имат мъжки наследници, в такъв случай очаквано ще имат повече внуци. Постепенно гените им за производство на още мъже ще се разпространяват, докато ражданията на момчета станат все по-чести, което в крайна сметка ще доведе до баланс между половете.Добави коментар