За първия контакт

113
За първия контакт

Има ли такъв между майка и бебе в болниците у нас

При 86% от родилките в България не е осъществен контакт между майка и бебе в рамките на първия час след раждането. В 30 процента от тези случаи причината да няма първи контакт е във вътрешния регламент на болницата, а при 24 на сто от родилките - той е забранен по медицински причини.

Това показва проучване сред 5000 жени, представено от 7 неправителствени организации, които обявиха, че се обединяват в Коалиция за майчино здравеопазване. Основните искания на коалицията са за промени в съществуващата организация на грижите по време на бременност и раждане. Неправителствени организации, създадени в подкрепа на българските родилки, твърдят, че бебетата, които са установили контакт кожа до кожа с майките си веднага след раждането, се кърмят по-успешно, плачат по-малко и се адаптират по-лесно към заобикалящия ги свят.

„С първи контакт - това са само 14% от ражданията на всички жени, които сме анкетирали, и в 86% реално първи контакт не е осъществен. Прави впечатление разликата между осъществяването на първи контакт между държавните и частните болници. В частните процентът е двойно по-висок, 20% спрямо 10% при раждане в държавна болница. Но при условие, че това са препоръки, които би трябвало да важат за всички здрави новородени, това е много нисък процент", коментира педиатърът д-р Бояна Петкова.

Родителите, участвали в анкетата, са били попитани и дали са доволни от информацията, която са получили от болницата за процеса на раждане: „Напълно доволни общо са под 50% от майките - от информацията, която получават за себе си, бебето, медицинските процедури и лечение. 53% са недоволни или отчасти доволни - т.е. не са получили пълната информация, на която са разчитали".

Основните искания на новосформираната коалиция са да се преработят медицинските стандарти по акушерство и гинекология и да има единни протоколи за раждане. Родителите искат още да се осигури оптимално наблюдение на всички бременни, независимо от социалния им статус, защото според тях към настоящия момент не всички родилки били равни.Добави коментар