Вируси през бременността

160
Вируси през бременността

Опасни ли са болестите на половите органи през бременността?

Вирусните инфекции на репродуктивната система са доста разпространени и създават определени диагностични и терапевтични трудности. Тези инфекции могат да протичат в латентна, слабо изразена симптомна или клинично изразена форма.

Вирусите, проникнали в половите органи, могат да предизвикат заболявания на влагалището или на шийката на матката - някои видове проникват в горните отдели на половите пътища, предизвиквайки възпалителен процес или съдействайки за развитието на възпалителна реакция, обусловена от други възбудители.

Вирусните инфекции на половите органи често влияят неблагоприятно на бременността. Съществува определен риск и от заразяване на плода. В него могат да възникват заболявания или аномалии при развитието му, чиито характер зависи от типа и патогенността на конкретния вируса, предупреждава zdrave.bg.

Възможни са няколко пътища за инфектирането на плода. При първия вирусите проникват към плода от влагалището и шийката на матката по възходящ път, за което спомагат анатомичните и функционални изменения на физико-химичните, бактерицидните и други свойства на шийката на матката. Оттук вирусите проникват в околоплодните води и инфектират плода.

Вторият път е преминаване на вирусите през плацентата към плода. Третият път е заразяване на плода по време на раждането - при неговото преминаване през инфектираните родови пътища.В долните отдели на половите пътища обитават различни вируси, много от които притежават изразени патогенни свойства: херпес симплекс, папилома вирус, цитомегаловирус, вирус ЕСНО, аденовирус, вирус коксаки А, вирус на хепатит В, вирус на парагрип.

Някои от тях - например цитомегаловирусът, вирусът на хепатит В, не предизвикват забележими изменения в половите органи при жените, които не са бременни, но представляват опасност по време на бременност, защото могат да увредят плода, други - имат силно изразени симптоми на поражение на репродуктивните органи както при бременните, така и при тези, които не са бременни (например херпес симплекс) , а трети (като папиломавирусът) притежават особено интензивна активност в периода на бременността.

Ако вирусната инфекция предизвика възпалителна реакция, то тя съществено не се различава от възпалителния процес, предизвикан от бактериалната флора. Интерферонът, образуващ се в клетките в отговор на внедрения вирус, може да ограничи процеса в пределите на поразените клетки, без да предизвика възпалителни реакции в други компоненти. При недостатъчност на тъканните и общите защитни фактори обаче се развива възпалителна реакция с присъщите й прояви.

Възпалителните процеси могат да протичат в остра, хронична и латентна форма. Тези заболявания се отличават със склонността си към рецидиви, които могат да бъдат провокирани от вътрешни (ендогенни) и външни (екзогенни) фактори: преохлаждане, прегряване, ултравиолетово излъчване, умора, стрес, общи заболявания и т.н.

От вирусните инфекции, предизвикващи заболявания на половите органи при жените, най-добре клинично изразени са вирусът на херпес симплекс и папиломавирусът.Добави коментар