Трудовите права на бременните

2368
Трудовите права на бременните

Работодателят трябва да ви освобождава за прегледи

Въпреки че българските майки са едни от най-защитените законово в Европа, работодателите намериха начин как да заобикалят правилата. Най-често това се случва и защото не ги знаем. Ето някои от основните закони, свързани с бременните.

В Кодекс на труда, глава ХV “Специална закрила на някои категории работници и служители”, раздел II “Специална закрила на жените”, чл. 307, ал. 1, пише, че работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им.

В ал. 2 на същия закон пък е посочено, че бременната жена или кърмачката може да откаже изпълнението на работа, която е определена като вредна за здравето на майката или детето или за която, след оценка на риска, е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или на нейното дете.Съгласно чл. 308 от Кодекса на труда, работодател, при когото работят 20 и повече жени, е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните. Според ал. 1 на чл. 309, когато бременна жена или кърмачка изпълнява неподходяща за състоянието й работа, работодателят трябва да предприеме необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време, с оглед премахване на риска.

Съгласно чл. 310, работодателят не може да командирова бременна жена и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие. Забранява се и полагането на нощен и извънреден труд от бременни и майки с деца до шест години, както и за майки, които се грижат за деца с увреждания, освен ако не са дали писменото си съгласие.

Съгласно чл. 157, ал. 2 от Кодекса на труда, работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна служителка за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време.Коментари

Коментар: 2
помошница

imatli pravo da uvulnyat bremenna
emanuela markova - от 29 май 2017 | 17:54

az sim na 5 mesaca bremenna obace sami prekatili dogovora kogato sim v bolnisni iskam daznam dali imat tova pravo

Коментар: 1
imatli pravo da uvulnyat bremenna

az sim na 5 mesaca bremenna obace sami prekatili dogovora kogato sim v bolnisni iskam daznam dali imat tova pravo


  • 1

Добави коментар