Справедлив ли е размерът на майчинството?

131
Справедлив ли е размерът на майчинството?

Колко се внася и колко се получава

Вече описахме как се определя размерът на майчинството. Справедлив ли е обаче той? Ако изходим от това, че държавата е България, в която стандартът на живот и доходите са ниски, а хората нещастни, то първосигналният отговор със сигурност е „не, не е справедлив“. Ако обаче погледнем цифрите и фактите, ще се убедим, че колкото и да не ни се иска да го признаем, начинът на определяне размера на майчинството през първата година е повече от щедър.

Колко се внася и колко се получава


В примера, който разгледахме в материала „Как се определя размерът на майчинството?“, взехме за база брутно трудово възнаграждение от 1000 лв. на месец. Чистата сума, която остава за майката, докато работи, е 784 лв.. Останалото са удръжки под формата на осигуровки и данък общ доход. От тези 216 лв., които държавата прибира обаче, едва 14 лв. са вноската за сметка на осигуреното лице във фонд „общо заболяване и майчинство“. Това прави общо 168 лв. годишно.

Ако хипотетично предположим, че преди да излезе в майчинство една жена има 10 години трудов стаж и през цялото време месечният й осигурителен доход е бил 1000 лв., то за целия този период личният й принос във фонд „общо заболяване и майчинство“ ще бъде общо 1680 лв. Почти колкото размерът на майчинството й за два месеца. Без да отчитаме, че от този фонд се изплащат и болничните за общо заболяване, каквито тя може да е използвала не един или два пъти през тези 10 години.

С майчинство в размер на средно 800 лв. месечно в продължение на 12 месеца, може да се твърди, че държавата е изпълнила своята социална функция. Затова и няма логика осигурявалите се на 400 лв. месечно да получават 800 или 1000 лв. майчинство, въпреки че дори и такава сума би била недостатъчна за спокойното отглеждане на едно дете.

Цифрите показват, че размерът на майчинството през първата година е повече от щедър

Частично в сивия сектор

Не можем да пропуснем и факта, че работодателите са тези, които определят правилата, а за тях не е изгодно да осигуряват служителите си на реалните заплати. Вместо това предпочитат да показват „на светло“ само възнаграждение на минималния осигурителен праг. Единственият избор за служителите е да приемат да работят срещу 400 лв. по документи и да получават останалите 600 например „под масата“. Е, има и друг вариант - да напуснат и да търсят реализация в друга компания с по-европейско мислене, където правилата се спазват.

Дори за майките, които частично са били в сивия сектор, не по тяхна вина и не по тяхно желание, обезщетение за майчинство в размер на средно 320 лв. месечно също не е ощетяващо от държавата. Аналогично с примера по-горе, за 10 години с месечен осигурителен доход в размер на 400 лв. удръжките за „фонд общо заболяване и майчинство“ са общо 672 лв. за целия период или приблизително колкото майчинството за два месеца. За всички, дори за тези, които не са били родители, е ясно, че с 320 лв. месечно е трудно или дори невъзможно отглеждането на дете. Но няма никаква логика обезщетението да бъде повече.

Още повече, че погледнато от друг ъгъл тази майка е дори в по-изгодна позиция от онази, работила изцяло „на светло“ за 1000 лв. месечно. За годините, през които се е осигурявала само върху 400 лв., тя е имала по-голям разполагаем доход – 600 лв. чисти, дадени под масата, и 313 лв. нетно възнаграждение по трудов договор след приспадане на всички удръжки от държавата. Или общо 913 лв., със 129 лв. повече от майката, осигурявана изцяло на 1000 лв. Сума, която при добро желание и гъвкавост, е можела да спестява или инвестира, дори и не през целия период, за да си осигури по-спокойно отглеждане на своето дете.

Финансовият елемент в грижите за малките не може да бъде нито пренебрегнат, нито отричан като важен

Отглеждането и развитие на децата е от изключително значение за развитието на всяко общество. Финансовият елемент в грижите за малките не може да бъде нито пренебрегнат, нито отричан като важен и като причина за много двойки да отлагат решението да имат дете или напълно да ги откаже от отглеждането на второ или трето. Важно е обаче фактите да бъдат отчитани в тяхната комплексност, а не само да бъдат гледани едностранно.



Коментари

Коментар: 3

a za bliznaci spravedlivo li e 1 mai4instvo

Коментар: 2

Много ви куца математиката......... Ужас

Коментар: 1

само че аз не взимах 800 лв майчинство,а 380 лв.през първата година.


  • 1

Добави коментар