Причини за депресия през 9-те месеца

111
Причини за депресия през 9-те месеца

За много жени бременността е преди всичко повод за доста тревоги

Всеки житейски опит, който провокира промяна в начина на живот – положителна или отрицателна, е свързана със стрес.

Бременността никога не минава без прилив на емоции. Дори когато е планирана, може да се сблъскате с безпокойство.

Новата ситуация често провокира опасения с оглед финансите и психологическата подготовка. Тежко например се възприемат обидите и оценките на другите спрямо външността и т.н.

На свой ред, ако бременната жена е много самостоятелна, активна и възпреме бременността като отказ от свободата и провал на плановете й са самореализация, тези 9 месеца може да са истински кошмар.

За много жени бременността е преди всичко повод за доста тревоги – за собственото здраве, за това на бебето и за възможните критични ситуации и рискове в бъдеще.

Затова не се учудвайте, когато някой ви каже, че бременността се свързва преди всичко с негативни емоции, които жената трябва да преодолее.

На сериозен риск от развитие на депресия са изложени жените с прекалено негативна представа за себе си. Също така бременните, които изпитват проблеми в комуникацията с околните и не умеят да искат помощ и подкрепа от другите.

Налице са още няколко фактора, които психолозите очертава като увеличаващи риска от депресия по време на бременността.

Сред тях са:

-        Промяна на местоживеенето през последните 6 месеца

-        Влошени отношения с партньора

-        Влошени отношения със собствената майка

-        Помятане, усложнения при предишна бременност или при предишно раждане

-        Психически заболявания в семейството

-        Самоубийства в семейството

-        Психически проблеми в миналото, свързани с опити за самоубийство.Добави коментар