Най-модерните имена през тази година

487
Най-модерните имена през тази година

Увеличава се броят на децата родени в градовете, както и броят на децата родени извън брак

Най-предпочитаните имена за момчета през първото шестмесечие на годината са Георги, Александър, Мартин, Иван и Димитър, а за момичета - Виктория, Мария, Никол, Александра и Габриела.

През първите шест месеца на годината са се родили 32 398 бебета, което е с 439 повече, отколкото през същия период на 2013 г. Това съобщи Магдалена Костова от Националния статистически институт по повод предстоящото начало на кампанията "Бебе на града".

Увеличава се броят на децата родени в градовете, както и броят на децата родени извън брак, посочи Костова.

Костова отбеляза, че от 1953 г. до 2013 г. с малки изключения, в отделни години и периоди, основната тенденция е намаляването на броя на бебетата, за което Костова изтъква две причини: едната е намаляването на броя на жените във фертилна възраст - между 15 и 49 години, а другата е намаляването на ражданията им.

От 1960 г. досега броят на жените във фертилна възраст е намалял с 410 хиляди, а само за последните 10 години тези жени са 288 хиляди по-малко. За последната година средният брой деца, родени от една жена във фертилна възраст е 1.48. Това е далеч от стойността на показателя, необходим за просто възпроизводство на населението, който е 2.1 деца, отбеляза експертът.

Наблюдава се пряка връзка между финансово-икономическото състояние на страната и раждаемостта, посочи Костова. Изводът може да се направи при сравнение на данните от 2003 г. и 2009 г. През 2003 г. състоянието на държавата е било по-стабилно и раждаемостта е нараснала, а след кризата през 2008 - 2009 г. броят на ражданията отново намалява, каза експертът.

Най-лошата година в демографско отношение е 1997 г. по време на кризата в страната, посочва БТА. Тогава има най-малък брой бебета, а показателите за раждаемост са най-ниските, отчете Магдалена Костова.Добави коментар