Момчетата по-трудно понасят стреса в утробата на майка си

163
Момчетата по-трудно понасят стреса в утробата на майка си

При момичетата се задейства особен механизъм

Способността на детето да се адаптира към стреса и да преживява усложнения по време на бременността зависи от пола му. Учените от университета Аделаида установиха, че при въздействието на стресови фактори върху майката плодът от мъжки пол не се опитва да се приспособи към влошаващите се условия и продължава да расте по "предварително начертания план". Момичетата пък в отговор на неблагоприятните въздействие съвсем леко забавят темпото на развитие.

Ако стресовият фактор въздейства повторно или пък се прояви някакво друго усложнение, момичетата продължават да растат в леко забавено темпо и се чувстват при тези условия много добре. Момченцата, от своя страна, не успявайки да се приспособят към влошените условия, подлежат на по-висок риск от преждевремeнно раждане, задържане на развитието и дори вътреутробна смърт.

Учените са изучавали случаи на бременности, при които са установени гестоза, бронхиална астма или активно пушене на бременната жена. Изследването показало, че промените в темпото на развитие на плода са свързани с нарушение на кръвопотока в плацентата, което на свой ред е обусловено от действието на кортизола. При момичетата кортизолът влияе на плацентата така, че развитието леко се забавя , а при момчета промени не се наблюдават.Според учените, когато се назначава лечение на усложнена бременност, е необходимо да се обърне внимание на пола на плода. Освен това акушерите е желателно да следят темпото на развитие на плода, отчитайки, че бързият растеж не винаги е признак за благополучно развитие.Добави коментар