Майчинството по света

3727
Майчинството по света

Добро ли то в България?

Съвсем наскоро световната благотворителна организация Save the children публикува годишния си рейтинг на страните, където има най-добри условия за майките. В списъка бяха класирани 164 държави, в зависимост от данните за детска и майчинска смъртност, качество на акушерска помощ, срок на майчинството и други.

И въпреки че, ние, майките, непрекъснато се оплакваме от отношенията си с държавата, оказва се, че България е в групата на най-развитите по отношение на майчинството страни. Дали това е така преценете сами, като прочетете колко продължително е майчинството и как е заплатено в някои от останалите страни по света.

Австрия
Бременните жени имат право на осем седмици отпуск преди и след раждането на бебето. През този период те получават пълна работна заплата. След изтичането на този платен отпуск, държавата изплаща определена сума, докато детето навърши две години и половина.

Великобритания
Платеното майчинство в страната е 26 седмици. През първите шест от тях майката получава 90% от заплатата. За следващите 20 седмици държавата отпуска по 100 лири на седмица.

Германия
Платеното майчинство е 6 седмици преди раждане и 8 седмици след раждане. През това време се изплаща пълната сума на заплатата.

Исландия
Платеното майчинство е 9 месеца. Обезщетението е 80% от заплатата.

Израел
Платеното майчинство е 12 седмици. Изплаща се пълна работна заплата.

Испания
Майчинството в Испания е 16 седмици, като се изплащат 100% от заплатата.

Италия
Бременната излиза по майчинство два месеца преди раждането и три месеца след него. През този срок се заплаща 80% от заплатата. Майките имат право на още 6 месеца отпуск, през които обаче се заплащат 30% от заплатата.

Куба
Майките получават шест месеца отпуск по майчинство. През това време те получават цялата си заплата.

Канада
Майките получават едногодишен отпуск и 55% от заплатата си.

САЩ
Понятието "платен отпуск по майчинство" не е застъпено в закона. Майката получава право на три месеца неплатен отпуск след раждането.

Франция
Бременните жени имат право на платено майчинство 6 седмици преди и 10 седмици след раждането. Изплащат се 84% от заплатата. До навършване на три години на детето майката получава определена сума всеки месец и се води в "отпуск по майчинство".

Чехия
Платеният отпуск по майчинство е 6 седмици преди термина и 6 месеца след раждането. През това време се получава пълният размер на заплатата. До навършване на 4 години на детето, държавата изплаща определена месечна сума.Коментари

Коментар: 1

  • 1

Добави коментар