Какви рискове носи абортът?

1566
Какви рискове носи абортът?

Преднамерените аборти водят до сърдечносъдови заболявания, диабет и инфаркт

Новите проучвания показват, че жените, правили преднамерени аборти, са с по-голям риск от придобиване на метаболитен синдром, сърдечносъдови заболявания, диабет и инфаркт, в сравнение с онези, които никога не са прекъсвали бременността си. Рискът при абортиралите жени е с 1.25 пъти по-висок. При жените, преживели спонтанен аборт, не е открита връзка с метаболитния синдром.

Проведеното в Китай проучване е наблюдавало 6 302 жени на възраст от 40 г. и нагоре, които са отговаряли на въпроси, свързани с начина им на живот, здравната им и репродуктивна история, и са били подложени на медицински изследвания. Провеждащите изследването установили, че преднамерените аборти, направени в ранна възраст, „може да доведат до висок риск” от метаболитен синдром на по-късен етап и този риск се увеличава с всеки нов аборт.

„Нашите данни потвърждават факта, че целенасочените аборти могат да причинят потенциални и дългосрочни здравословни проблеми”, пишат те в документа, цитиращ проучванията относно връзката на аборта с увеличения риск от рак на гърдата. Новите сведения подкрепят по-рано проведеното проучване на приблизително 173 000 жени от Калифорния, според което жените, правили аборт, са изложени на почти два пъти по-голям риск от смъртност в близките години, в сравнение с онези, които са износили бременността си докрай. Тази по-висока смъртност се запазва през последните осем години.

През този осемгодишен период се установило, че при извършилите аборт има 446% по-висок риск от смърт, причинена от цереброваскуларни болести. Степента на смъртност по естествени причини при тези жени пък е с 44% по-висока. Доктор Дейвид Риърдън, ръководещ проучването в Калифорния и директор на Елиът Институт изтъква,че докато повишената степен на смъртност поради самоубийство или други инциденти се наблюдава през първите 4 години след аборта, то през последните 4 години от този осемгодишен период се увеличава рискът от естествена смърт.„Това може да доведе до дългосрочни проблеми като депресия и безпокойство, които влияят на сърдечносъдовата и имунната система при жените”, казва Риърдън. „Доказано е, че депресията може да причини сърдечни заболявания.” Авторите на изследването, проведено в Китай, също посочват депресията като вероятна причина за по-честите случаи на метаболитен синдром при абортиралите жени. Според тях, продължаващата дълго психологична депресия е отбелязана и в други изследвания като показател за подобен вид проблеми.

Проучвания, проведени в близкото минало, на две, от които съавтор е бил Риърдън, показват, че жените, правили преднамерени аборти, са много по-склонни да изпаднат в депресия. Според едно изследване, публикувано в Британския медицински журнал, жените, извършили аборт, са значително по-застрашени от изпадане в клинична депресия в периода от осем години след първата нежелана бременност, отколкото майките, износили плода до термина, пише abort.bg.

Друго дългосрочно проучване на различни жени в Америка показва, че прекъсналите бременността си са с 65 процента по-уязвими от заболяването клинична депресия. Тези данни са обобщени след анализ на възрастта, расата, образованието, семейното положение, броя направени аборти, доходите и предишното психиатрично състояние на жените, участвали в изследването.

Един сборен анализ от 2011 г., базиран на данните от 22 проучвания, осъществени в периода от 1995–2009 г., при които са били изследвани 877 181 жени от шест държави, потвърждава, че правилите преднамерени аборти са изложени на 34 процента по-висок риск от депресия, отколкото жените, родили децата си.Добави коментар