Една причина да имате момиче и момче

129
Една причина да имате момиче и момче

Или поне две деца

Според учени наличието на момиче и момче в семейството повлиява положително развитието на социалните навици.

Експерименталното им изследване показва, че наличието на брат или сестра повишава чувството за увереност в собствените способности да се градят хармонични отношения у всяко едно от децата.

Резултатите от изследването са публикувани в списанието Journal of Youth and Adolescence.


Какво точно казват учените?

Те забелязват, че децата, които имат брат или сестра от противополжения пол, се чувстват по-увурени в своята привлекателност и в способностите си да взаимодесйтват с връстниците си на всички етапи от израстването.

Когато в семейството живеят еднополови деца, особени промени във възприемането на връстниците и способността за изграждане на романтични отношения не се наблюдават.

Как си обясняват това учените? Те смятат, че наличието на брат или сестра представлява редовна практика на общуване с противоположния пол, която в по-далечен план ще намери приложение в отношенията с връстниците и в романтичните отношения.

Смята се, че разнополовите деца в семейството разполагат с по-добро разбиране на другия пол и успешно се справят в отношенията с него.

Изводите от изследването са основани на анализа на данни от интервюто с 373 деца от 190 семейства. Средноаритметично разликата във възрастта на децата била около 4 и по-малко години. Възрастта на децата варирала от 12 до 20 години.Добави коментар