„Един от нас“

45
„Един от нас“

Един милион европейци ще защитават човешкия живот и достойнство чрез инициативата

Европейската гражданска инициатива „Един от нас“ е представена като първата по рода си, която има за своя цел юридическата защита на човешкия живот и достойнство.

На 1 март 2013 г., Сдружение „Избор за живот“ представи официално в България Европейската Гражданска Инициатива „Един от нас“ (http://www.oneofus.eu/bg/). Тази инициатива произлиза от европейското гражданско общество и поощрява култура на защита на живота в съвременна Европа, като се фокусира върху всеки отделен човек и неговото несравнимо и неотменимо достойнство.

„Европейска Гражданска Инициатива“ е нов инструмент в Европейския Съюз, който служи за насочване на европейските законодатели към създаване и промяна на закони, които да приближат европейските институциите до гражданите и да намалят дефицита от демократичност, за който ЕС често е обвиняван.

Представителите на инициативата от всички европейски страни ще трябва да съберат заедно поне един милион подписи, за да поискат от ЕС да защити достойнството, правото на живот и интегритета на всяко човешко същество от неговото зачатие, във връзка с взетото от Европейския Съд решение по случая Брюстъл/Грийнпийс през 2011, където ембрионът се определя като начало на развитието на човешкото същество.

По тази причина ЕС ще бъде помолен да заяви установяване на инструменти за подходящ контрол при използването на обществени фондове, съблюдавайки защитата на ембриона в общественото здраве, интелектуалната собственост, финансирането на изследвания и кооперирането в областта на разработките.

В частност, законодателите в ЕС ще бъдат помолени да включат нов бюджетен принцип на съгласуваност в ЕС, че “няма да се одобрява никакъв проект, зависим от бюджета, който разрушава или би довел до разрушаване на ембриони”.

Допълнително искане е отправено относно “етични принципи” за дейности при изследванията, покрити от „Рамкова програма за изследвания и иновации“ на ЕС (2014-2020) “Horizon 2020”. Като последен резултат, се очаква промяна на целите на Финансовите инструменти за коопериране и развитие, така че помощ от ЕС да бъде давана само при запазване на уважението и гаранция за живота на ембриона.

Инициативата беше представена от Граждански Комитет съставен от хора от Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания, Унгария и Полша, и с подкрепата на някои личности и организации във всички страни членки на ЕС. Официалният представител за България на Гражданския Комитет е г-н Ивайло Тинчев, председател на Сдружение „Избор за живот“, което съдейства за подготовката и обявяването на събитието за страната, като ще се включат и някои други местни граждански организации. Към инициативата вече са се присъединили национални и европейски политици и национални организации от различни страни.

Крайният срок за събирането на подписите за инициативата е 1 ноември 2013 г., посочва aborrt.bgДобави коментар