Женствени момчета

2881
Женствени момчета

... и мъжествени момичета

Понякога мочетата, израсли без баща или в семейство, в което са сами сред много момичета, няма как да не усвоят някои женски роли. След като в тези семейства липсват мъжки образци, на момчетата може да им липсва характерната за мъжете агресивност. Може да отбягват буйните игри или да не могат свободно да общуват с другите момчета, а да се чувстват по-добно в компанията ан момичета.

Обикновено другите деца се отнасят грубо към такива момчета. Измислят им прякори, нападат ги и ги обиждат. Социално заклеймени и емоционално белязани, те могат да се превърнат в непълноценни възрастни, затова се препоръчва своевременна помощ от детски психолог. Той ще им предложи и модел на идентификация, ще ги насърчи да бъдат по-напористи и ще провокира мъжествените черти на личността им.

Възпитание в мъжественост и в женственост

Възпитанието в мъжественост и в женственост започва от най-ранна възраст. Въпреки това не бива да заставяме децата да изпълняват твърде рано подобаващата на съответния пол роля. В ранното детство и момиченцата, и момченцата обичат да играят с кукли и да се отдават на "майчински" занимания. Това е в реда на нещата, макар и някои бащи и майки да се ужасяват при вида на петгодишно момченце, което храни кукла.

Трябва да позволявате и на момиченцата, и на момченцата да играят, ако искат, еднакви игри и да използват едни и същи играчки. До предучилищна възраст това е нормално. В този период е излишно да се прави строго разграничение между игрите на момичетата и игрите на момчетата.

Бащите не бива да опитват да правят шампиони по бокс 5-годишните си момчета, които все още предпочитат да играят на кукли. Децата и от двата пола на тази възраст трябва да могат да играят както на "момичешки", така и на "момчешки" игри, без да се страхуват, че ще им се карат за това.

На половите различия трябва да наблегнете, когато децата тръгнат на училище. И тогава трябва да се безпокоите, ако момчето ви е прекалено женствено или момичето ви - прекалено мъжествено. На тази възраст момчетата и момичетата трябва да формират различни интересни и претенции. Момчетата трябва да се изявяват в мъжките дейности, а момичетата - в женските занимания.

Половата идентификация се подсилва и от избора на интереси, хобита и дейности, които са културно разграничени като "мъжки" и "женски". И всеага пак, не се безпокойте да научите момчето си да готви и разтребва и момичето си да поправя колата и да забива пирони.

Все пак, тази възраст е и подходящ период за задълбочаване на връзката на сина с бащата и на дъщерята с майката. Това е и времето за въвеждане на момичетата в кулинарната и другите домакински дейности. Те могат да се научат да готвят прости ястия, да да шият, да разтребват...  Не забравяйте обаче да проявявате огромня снизходителност към разхвърляността и непохватността им - наблягйте на радостта от домакинстванео, а не на трудностите "по пътя на съвършенството". Това е времето на една майка да предаде на дъщеря си удоволствието и удовлетворението от факта, че е майка, съпруга и домакиня.

Бащата също не бива да избягва да общува със сина си, както и да пренебрегва желанието му да ходи, да говори и да се облича като него. Той трябва да поощрява, а не да осмива това подражание. Защото имитирането на езика и маниерите води до подражание на бащините ценности и интереси. Бащата бива нагледно да показва на сина си какво значи да бъдеш мъж в семейството и в обществото.

Децата, особено момчетата, изпитват огромна гордост, когато станат свидетели на проявените от бащата в извъндомашна обстановка умения, усилия и постижения. И когато прекарат време с баща си на работното му място или на друго публично място, момчетата осъзнават интереса и госдостта, които черпи мъжът от работата си и от общността, към която принадлежи.

Дори да сте музикант или художник... не лишавайте момчето си от възможността да ви види на работното ви място...Добави коментар