Защо е препоръчително детето да гледа театър

74
Защо е препоръчително детето да гледа театър

Театътър е способен да научи детето да мисли и да анализира чуждите постъпки

Театърът е красив и интересен. Ако не споделяте това мнение, надали и детето ви ще развие любов към това изкуство. Това, разбира се, не е страшно. Съществуват други алтернативи – кино, анимационни филми, книги, музика, разходки...

Но ако драматичното изкуство не ви е чуждо, тогава осъзнавате какво богатство може да даде театърът на детето ви.

В театъра детето се учи да съпреживява с героите на спектакъля, осъзнава какво се случва в истинския живот и съумява да различава доброто от злото.

Театралните постановки са прекрасен начин да научите детето да разсъждава и да обсъжда.

Посещението на спектакъл може да е логично продължение на прочетена книга или повод за започване на важен диалог. В театъра са събрани на едно място реалността и фикцията, лъжата и истината, ценностите в живота, силата на любовта, искреността.

Театътър е способен да научи детето да мисли и да анализира чуждите постъпки, както и своите. При това без напрежение, без усещането, че някой ти се кара или те учи на нрави.

След посещението на постановка, не е нужно да изисквате от детето да ви преразкаже случилото се. По-добре споделете на вас какво ви е направило впечатление. Споделете с дететои си своите чувства, когато като дете сте гледали тази постановка. Благодарение на вас детето ще се научи да формулира и да изразява своите мисли, усещания и преживявания.

Кукленият театър и 2-годишните деца

Дайте възможност на малкия човек до вас да задава въпроси. Да слуша обясненията за постъпките на героите, да узнава мотивите за тяхното поведение.

Не бързайте да налагате своето врение. Нека малкото дете има възможност да реши само дали постановката му е харесала, или не. Дали едни постъпки го вълнуват, или не. Обсъдете изпитаните емоции от героите.Добави коментар