Защо децата с дефекти в речта стават все повече

219
Защо децата с дефекти в речта стават все повече

Речта е социално явление, тя се развива чрез подражание

През последните години броят на децата с речеви проблеми нараства в геометрична прогресия. Тази тенденция е свързана с влошаването на екологичните условия, с ниското качество на медицинското обслужване, с недостатъчното ниво на предучилищно образование и често некачестваната диагностика на речевото развитие на децата, твърди Елена Венценосцева, логопед-дефектолог, с 30-годишен опит зад гърба си.

Според нормите за развитие на речта, първите думи детето трябва да произнесе до навършването на първата година. Става дума за от 5 до 10 думи. Фразите започват да се формират към 18-ия месец, а умението за говорене - към 24-30-ия месец от раждането на детето. На 3-година възраст децата вече трябва да умеят да построяват логически свързани изречения.

Речта е социално явление, тя се развива чрез подражание. Затова от най-ранна възраст на детето е препоръчително да му се говори много. Разговаряйте с бебето постоянно, описвайте какво правите, как го правите и всичко в обстановката.

В наши дни, поради едни или други причини, единици са майките, които постоянно разговарят с бебета си. Но именно тези деца започват да говорят по-бързо и по-ясно. Когато на детето се говори бързо, думите не се ясно или пък говорът е неправилен, логично е, че детето ще започне да говори трудно и неясно.Родовите травми, цезаровото сечение, сложната бременност, травми по главния мозък през първата година от живота на детето могат да доведат до нарушения в развитието на речта, категоричен е експертът Венценосцева.

Статистики сочат, че днес се повишава числото на децата, които не умеят да говорят, въпреки че вече са навършили 3 години.
В началото на статията споменахме, че екологичните условия също влияят върху развитието на речта. По думите на логопеда и според опита й, екологията оказва съществено въздействие върху децата.

Венценосцева споделя, че по време на работата си в детска градина в Подмосковието е забелязала, че логопедически проблеми присъстват при 85 % от децата. Детската градина била предназначена за работниците в местния мебелен комбинат, където всички майки работили с лакове и бои.Добави коментар