Започва онлайн записването на първолаци в София

134
Започва онлайн записването на първолаци в София

На 1 юни в 17.00 часа ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първото класиране в училищата в София

Удостоверителните документи за кандидатстването на първокласниците в училищата в София ще бъдат осигурявани от районните администрации електронно и не е необходимо родителите да посещават общинската администрация, съобщават от Регионалното управление на образованието в София-град.

От днес се открива кампанията по кандидатстването за прием на деца в първи клас и от Столичната община уведомяват родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки изцяло по служебен път, без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да плащат такси за тях.

Това са удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните от една до три години; удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните от една до три години; удостоверение за настоящ адрес; удостоверение за семейно положение; удостоверение за раждане на детето.

Родителите могат да изтеглят и попълнят заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по електронен път на електронната поща на съответното училище. По този начин се електронизира целият процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подават заявленията за първокласниците.

Заявленията за прием в първи клас ще се приемат от 21 април до 21 май, като могат да бъдат подавани и по електронен път. На сайта на всяко училище в София ще бъдат публикувани заявленията, редът и начинът за приемането им онлайн - с електронната система на училището, или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или на друга електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи входящ номер на документа.

На 1 юни в 17.00 часа ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първото класиране в училищата в София. Публикуваните списъци ще съдържат входящите номера от заявленията на бъдещите първокласници. Цялата информация за кампанията за кандидатстване в първи клас, бланка на заявление, списък на училищата и контакти с тях, са публикувани в рубриката "Образование" на Електронния портал на Столичната община - https://www.sofia.bg/education-messages, и на интернет страниците на районните администрации.

Добави коментар