Закриват Дом за деца

70
Закриват Дом за деца

Създават Център от семеен тип

Закрива се Домът за деца, лишени от родителски грижи в силистренското село Малък Преславец и се създава Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10 години.

Центърът от семеен тип е преходно звено от специализирана институция към семейството - биологично, приемно и на осиновители. Затова и основната идея при осъществяването на проекта е да се осигури плавен преход за извеждане на 15 деца от Дома за деца, лишени от родителски грижи във възможно най-близка до семейната среда.

Децата имат възможност да поддържат връзки с рожденото или разширеното семейство, когато това е в техен интерес или при възможност за приемна грижа или осиновяване. За центъра е осигурена сграда в с. Малък Преславец.Добави коментар