Всяко действие има последствия

442
Всяко действие има последствия

Как да го обясним на детето?

Понякога се чувстваме безпомощни, когато се опитваме да обясним последствията от действията на нашите деца. Проблемът обикновено се крие в нашите собствени разбирания за последствията.

Какви причинно-следствени връзки могат да обяснят последствията и как да ги представим по най-ефективния начин на децата си?

Видове последствия

Последствията учат децата да мислят, да анализират поведението си и да осъзнават, че в резултат на техния избор на действие в конкретните ситуации произхождат съответните отрицателни или положителни резултати.

Родителските обяснения за положителните последствия са необходими при проява на определено поведение у децата, за да се увеличи вероятността поведението да се повтори.

Родителските обяснения за отрицателните последствия са необходими при проява на определено поведение у децата, за да се намали вероятността поведението да се повтори отново.

Ефективните обяснения

Обясненията ви за последствията за вашия тийнейджър ще бъдат ефективни, само ако следвате някои основни принципи.

1. Важният за детето аргумент

Последствията, които обяснявате, трябва да бъдат от важно значение за самото дете, иначе колкото и логично и аргументирано да му обяснявате, няма да има ефект върху поведението му.

2. Обяснете му го на момента


Обясненията ви относно последствията трябва да бъдат дадени веднага след конкретното действие, за да направите и изясните заедно с детето причинно-следствената връзка между поведението и последвалите резултати.

3. Уместни, конкретни и адекватни обяснения

Обясненията ви за последствията трябва да са уместни и адекватни, на базата на съответното поведението. Не натоварвайте детето с прекомерни негативни обяснения за маловажни неща. Нито пък го игнорирайте или подценявайте чувствата му, когато е направило най-добрия избор в съответната ситуация.

4. Последователност в действията и обясненията


Обясненията ви е добре да са последователни. Уверете се, че детето ви разбира ясно, че "ако направи нещо конкретно, тогава ще последва съответния резултат”. Трябва всички в семейството да работите заедно по изясняването на тези въпроси.

5. Разнообразни обяснения

Обясненията ви за последствията трябва да се различават. Да бъдеш последователен не означава, че трябва да даваш един и същ отговор всеки път.

6. Да сте убедени, за да сте убедителни

Обясненията на последствията трябва да бъдат разбираеми и за вас самите. Ако това, което се опитвате да обясните на детето си, на самите вас не ви звучи убедително или се чувствате несигурни в обясненията си, то поне не ги заявявайте категорично и безусловно и пред детето. Или по-добре му ги спестете.

Ние всички осъзнаваме, че да бъдеш родител е трудно начинание, така че в дългосрочен план е по-добре понякога да проявим гъвкавост в обясненията си, отколкото да изберем лесния път и категорично да заявяваме “истини”, в които и ние самите не сме напълно сигурни.Добави коментар