Всеки пети родител нехае за детето си в училище

435
Всеки пети родител нехае за детето си в училище

Само 19 на сто търсят консултация с учител за проблеми с уроците

Всеки пети родител не се интересува или е с ниска ангажираност за детето си в училище. 14% от от тях декларират, че рядко посещават родителските срещи, а 5%, че никога не ги посещават. Това сочат данните от представително национално изследване, представено по време на старта на кампанията „Да върнем родителите в училище“, съобщава вестник "Монитор".

Родителските срещи са един от основните инструменти за получаване на обратна връзка за случващото се с едно дете, въпреки това при близо една пета от родители на едно дете се наблюдава ниска степен на ангажираност. Проучването сочи, че 84% от настойниците на децата комуникират с учителите посредством родителските срещи. През последните години практиката е да се провеждат срещи с класните ръководили 1-2 пъти на срок. Това означа, че в масовия случай един родителите получават информация за случващото се с децата ми 3-4 пъти в година.

Данните в представителното изследване показват, че малко над една пета от родители (23%) заявяват, че често посещават редовно насрочените родителски срещи. Това означава, че по-малко от една четвърт използват най-масовия начин за комуникация с учителите. Проучването показва, че има и родители, които използват и други начини за комуникация. 41% от анкетираните споделят, че провеждат конкретни телефонни разговори, а малко над една четвърт провеждат и конкретни срещи с учителите. Друг проблем, който е свързан с липсата на комуникация между родители и учители и може да се проследи в данните от проучването, е свързан с действията, предприемани от родители при трудности на детето в учебния процес.
Малко под една пета биха се обърнали за консултация с преподавателя по конкретния предмет (19%). Близо половината – 42%, от родителите биха помогнали у дома на детето си или биха го изпратили на частни уроци, докато едва 4% от родителите заявяват, че биха провели разговор с класния ръководител. За проблема с ангажираността обърна и внимание и образователният министър Красимир Вълчев.

„Видяхме, че имаме декларирано доверие, но след това разбираме, че е само на декларативно ниво, защото липсва доверието към образователните институции и ангажираността на родители, от една страна, и може би на самите образователни институции - от друга“, заяви министърът, след като видя резултатите. Той апелира към инвестиране на максимални усилия за взаимодействие и информиране на родителите. „Тези образователни институции, които успяват да партнират добре с родители, постигат и по-добри резултати образователни резултати, в по-голяма степен се правят с агресия, имат по-малко проблеми“, заяви още просветният министър.

Проучването е проведено през месец февруари 2018 г. от изследователски център „Тренд“, като негов възложител е Асим Адемов, който отбеляза, че този проблем касае пряко целия учебно-възпитателен процес и има огромно влияние върху него. В националното проучване вземат участие 1000 родители на ученици между 5-и и 12-и клас, които са от различни населени места, етнически общности и с различна степен на образование.

Добави коментар