Вода и сапун за по-високи деца

167
Вода и сапун за по-високи деца

Пий! Пий!

Искате детето ви да е високо и атлетично на вид? Според учени от Великобриятания можете да постигнете желаните резултати, ако поддържате добра хигиена още от ранните години на детето. Тяхно изследване доказва, че чистата вода и сапунът през първите години на детето влияят върху ръста.

Достъпът до чиста вода и средства за хигиена спомагат за високия ръст на децата до навършването им на 5 години.

За да достигнат до интересния и любопитен извод, учените са анализирали 14 научни труда на тема проблеми с хигиената и достъпа до водоснабдяване в страни с нисък и среден стандарт на живот.

Те изучили детайлно факторите, които влияят върху ръста на децата, и достигнали до извода, че благодарение на сапуна и чистата вода средно едно дете поже да стане по-високо с 0,5 см.

В същото време замърсената вода и ниската хигиена могат да нарушат способността на организма да усвоява хранителните вещества – състояние, което повлиява негативно развитието на детето и е причина за задържането на ръста.

Кубчетата - безценни за развитието на детето

„По наши оценки, чистата питейна вода и качествените средства за миене на ръце могат да понижат случаите на задържане на ръста на деца на възраст до 5 години с почти 15 %.

Това е важно откритие, което доказва, че подобряването на достъпа до вода и хигиенни средства трябва да е ключова част в програмите за борба с недостига на храна в цял свят”, коментира водещият автор на изследването Алан Дангур.

Жените предпочитат високи мъжеДобави коментар