Въвеждат нови правила за маркиране на предавания, неподходящи за деца

43
Въвеждат нови правила за маркиране на предавания, неподходящи за деца

Преди началото на предаванията и след всяко прекъсване медиите се задължават да излъчват предупредителен текст за родителски контрол

Допълнителни мерки за предпазване на децата от неподходящо медийно съдържание чрез официално въвеждане на европейски практики, посочва БНТ.

Съветът за електронни медии, Агенцията за закрила на детето и Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, Българската национална телевизия и Българското национално радио подписаха Споразумение с критерии за оценка на неблагоприятно за децата съдържание.

За целта: преди началото на предаванията и след всяко прекъсване медиите се задължават да излъчват предупредителен текст за родителски контрол.

На екрана трябва да се появява и пиктограма, която посочва възрастовата група, за която предаването е подходящо. Тя трябва да стои на екран не по-малко от 60 секунди след началото на предаването и след всяко прекъсване.

Добави коментар