Уважението е взаимно

1722
Уважението е взаимно

Да научим детето си да уважава себе си и другите

Уважението между дете и родител е “двупосочна улица”. Основна цел на възпитанието е родителите да научат децата си да проявяват уважение към тях, но също така вие трябва да се отнасяте към децата с цялото уважение, на което сте способни.

Прояви на неуважение като крещене, манипулации и демонстрации на унижение разяждат взаимоотношенията между родители и деца. От друга страна, уважението към чувствата и мислите на другите заздравява взаимоотношенията между хората.

Уважението към околните, в крайна сметка, изхожда от самоуважението, а следвайки няколко прости правила, можете лесно да научите и детето си на това.

1. Уважавайте себе си и достойнството на останалите.

Всяко човешко същество има своята стойност. Хората не са предмети, които трябва да бъдат използвани за манипулация или преследване на лични облаги. Отнасяйки се лошо с друго човешко същество, вие обезценявате собствената си стойност. Въпреки това, уважението трябва да се извоюва. Уважението към себе си е също толкова важно и е хубаво да научите децата си да извоюват и изискват уважението на останалите и да не проявяват саморазрушително поведение.

2. Бъдете учтиви с околните.

Учтивостта е в основата на добрите човешки взаимоотношения. Децата трябва да осъзнаят, че учтивостта ще подобри шансовете им да получат онова, което искат. С поведението си вие им давате пример, за да гарантирате предаването на добрите обноски и на следващото поколение.

3. Уважавайте общоприетите социални стандарти и обичаи.

Проява на уважение е да приемаме и зачитаме вярванията, традициите и обичаите на другите, например.

4. Живейте според златното правило: Отнасяй се към другите така, както искаш те да се отнасят към теб.

Във взаимоотношенията родител - дете и двете страни трябва да избягват викането, неприличния тон и обидните мимики и жестове. Изслушването на другите е от основно значение. И родителите, и децата трябва да имат свободата да споделят своите мисли и да бъдат изслушвани от другата страна. Приемливо е да не си съгласен с чуждото мнение, но не е приемливо да се отнасяш с унижение към него.

Правото на лично пространство и свобода е от особено значение, особено за тийнейджърите. Научете децата си винаги да си задават въпроса “Натрапвам ли се?”, когато се касае до техните взаимоотношения с други хора.

Да уважавате правото на лично пространство и свобода на децата си обаче не означава, че не можете и не бива да проверявате техните мобилни телефони, компютри и стаи (особено на тийнейджърите си), когато имате основателни съмнения, че детето ви се занимава с неморални, нелегални или опасни дейности.

5. Толерирайте чуждото поведение, мнения, способности и право на избор.

Децата ни трябва да се научат да ценят всички хора, като приемат и толерират техните различни решения и избори. По този начин и околните ще са по-склонни да приемат и толерират техните.

6. Уважавайте автономността на другите.


Родител, който проявява уважение, дава възможност на детето си да изкаже мнението и вижданията си по въпросите, които пряко касаят неговото собствено поведение.

7. Избягвайте насилието и заплахите.

Научете своите деца да решават проблемите си без да проявяват гняв, агресия и физическо или вербално насилие. Физическата саморазправа и заплахите са прояви на неуважение и не са начините, чрез които се постигат желаните резултати. Това се отнася в еднаква степен и за родителите, и за децата. Разговорите и преговорите са демонстрациите на уважение, с които трябва да се разрешават конфликтните ситуации.

В обществото често думата “уважение” се употребява като синоним на “страх”, но истинското уважение няма нищо общо със страха.

И така, как, както родители, да приложим тези основни правила на уважението при възпитаването на децата ни?

- Хвалете и поощрявайте децата си, когато проявяват уважение.
- Когато видите, че детето ви демонстрира неуважение към околните, обърнете му внимание на това и му обяснете защо съответното действие е проява на неуважение.
- Не забравяйте, че вие сте модел за подражание. Действията ви като родители имат същата, ако не и по-голяма стойност от всичко, което казвате. Бъдете модел за проява и на учтивост, и на позитивен изказ.
- Изслушвайте детето си, без да го критикувате, и му отделяйте цялото си внимание.
- Не злорадствайте, когато сте сигурни, че сте прави и не му се подигравайте.
- Уважавайте неговото право на лично пространство и свобода и насърчавайте активното му участие в разговорите, които засягат неговото поведение.

Когато децата ви чувстват, че са ценени и уважавани, то вие имате право да очаквате от тях да демонстрират същото отношение към себе си, към вас и към околните.Добави коментар