Уменията на 3-годишното дете

78
Уменията на 3-годишното дете

Лесен тест за определянето им в домашни условия

Преди да пристъпите към теста, убедете се, че детето ви е бодро, заситено и е в добро настроение. Ако мъникът не иска да отговаря на въпросите ви, изчакайте друг по-удобен момент.

Старайте се да задавате въпросите, играейки. И най-важното, имайте предвид, че резултатите от теста са ориентировъчни и насочващи – в какви насоки да поработите с детето.

Първият въпрос проверява развитието на зрителната памет на детето. Покажете на детето си картинка, нека то я разгледа за 30 секунди, след което скрийте картинката и го попитайте какво е видяло на нея. Например, какво животно е нарисувано, какво правеше то, с какви дрехи беше облечено и т.н.Следващият въпрос проверява индуктивното мислене на детето. За целта ви е необходим пъзел от четири части. Детето трябва да съумее да го нареди.

Третият, четвъртият и петият въпроси проверят нивото на възприятие на детето.

Трети въпрос: Покажете на детето си две картинки – на едната трябва да има, примерно, един бабан, а на другата – няколко банана. Попитайте детето си по какво се отличават картинките. Детето трябва да разбира понятия като „един” и „много”.

Четвърти въпрос: подберете картинки, на които са изобразени слабо дете и дебело дете. Детето ви трябва да прави разлика между думите „дебел” и „слаб”.

Петият въпрос е насочен към думите „висок” и „нисък”. Съответно подберете картинки с такива изображения.

Шестият въпрос проверява концентрацията на детето ви. Вземете две картинки, подобно, но с няколко разлики.

Седмият въпрос е тест за развитето на фината моторика на детето. За целта са ви необходими снимки на ръка, която прави различни фигури с пръсти. Детето ви трябва да може да повтори фигурите със собствената си ръка.

Последният въпрос проверява общата осведоменост на детето. Например, как се наричат тези дървета” – необходими ви са ви снимки на различни дървета – бор, дъб, бреза, или пък разходка из парка!Добави коментар