Училищен ромски стандарт

60
Училищен ромски стандарт

Ромските ученици не се съобразявали с правилници и стандарти

От Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” настояват незабавно Министерството на образованието, младежта и науката да изработи училищен ромски стандарт. Съществуващата ситуация в българските училища е доста обезпокоителна, смятат от синдиката. Има огромни трудности при социализирането и десегререгацията на учениците от ромския етнос, а учителите, които работят в тези училища, се намират в безизходица.

В сега действащия Закон за народната просвета и правилника към закона не съществува нито един член, който да помага на роми и учители за ефективно приобщаване на тези ученици, а точно обратно - в българското училище тези ученици организирано и целенасочено се учат как да не са равни с другите деца и ученици и как да не спазват законите и правилниците.

За ромските ученици не се прилагат училищни критерии за оценяване (пишат им се най-малко тройки), не се броят реално техните отсъствия, не се прилагат никакви санкции към тези тях, а те са надвишили многократно горната граница на правилниците, казват от синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа“.

Оттам предлагат социалните партньори в образованието да изработят „ромски“ стандарт, който да анализира спецификата на работа с тези ученици и да конструират ефективен стандарт, в който категорично да са установени правилата и още по безкомпромисно да се фиксират възможните изключения.

В сегашната ситуация всичко е изградено на базата на изключенията, казват още от синдикат „Образование" и са категорични, че ще настояват за повече психолози и педагогически съветници в училищата с преобладаващ брой ромски ученици и по-високи заплати на учителите заради трудната работа с тези ученици.Добави коментар