Училищен плод

106
Училищен плод

Въвеждат по-леки условия за прилагането на схемата

Правителството измени Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения (схема „Училищен плод“), за да облекчи процедурите.

С измененията се премахва изискването за представяне на сертификат за съответствие за всяка доставяна партида. Отпадат изискванията за сезонност на плодовете и зеленчуците, както и да са произведени на територията на ЕС. Дава се възможност на учебните заведения да участват в схемата само през втория учебен срок. Няма да се изисква и ежедневен контрол и докладване на броя на децата, присъствали в клас.Основната цел на изменението на наредбата е създаването на условия за по-опростено прилагане на схемата, което е предпоставка и за участието в нея на по-голям брой деца.

Схемата „Училищен плод“ беше приложена успешно в страната през учебната 2010/2011 г. В нея участваха 478 учебни заведения и бяха включени 118 694 деца.

Основен приоритет на тази европейска инициатива е общото подобряване на цялостното равнище на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести.Добави коментар